<
українська версiя русская версия english version

Перелік та розгорнутий план дисциплін,
що читаються викладачами кафедри ТГП для бакалаврів будівництва
Дисципліни професійної та практичної підготовки
із спеціальних видів діяльності ТГП і В:

1. Термодинаміка.
План дисципліни:
1. Ідеальні гази
2. Реальні гази
3. Теплові машини

2. Тепломасообмін.
План дисципліни:
1. Теплопровідність
2. Конвективний теплообмін
3. Теплообмін випромінюванням
4. Теплопередача

3. Аеродинаміка вентиляції.
План дисципліни:
1. Основні поняття та рівняння аеродинаміки
2. Обтікання тіл потоком повітря
3. Затоплений вільний струминний примежовий шар
4. Аеродинамічні основи природної вентиляції приміщень

4. Будівельна теплофізика.
План дисципліни:
1. Мікроклімат і тепловий комфорт приміщень
2. Теплотехнічні характеристики огороджуючих конструкцій будівель

5. Гідравлічні та аеродинамічні машини.
План дисципліни:
1. Основи теорії роботи гідравлічних і аеродинамічних машин
2. Характеристики гідравлічних і аеродинамічних машин
3. Конструкції гідравлічних і аеродинамічних машин

6. Опалення.
План дисципліни:
1. Тепловий режим будівель
2. Системи опалення
3. Енергозбереження в системах опалення
4. Виробнича практика з опалення

7. Вентиляція і кондиціювання.
План дисципліни:
1. Санітарно-гігієнічні та технологічні основи вентиляції
2. Організація повітрообміну в приміщеннях
3. Обробка припливного вентиляційного повітря
4. Аеродинамічний розрахунок вентиляційних систем і розрахунок повітророзподільників
5. Виробнича практика з вентиляції

8. Теоретичні основи очищення газових викидів.
План дисципліни:
1. Аерозольні, пилові, газоподібні забруднювачі
2. Пиловловлювачі та фільтри
3. Газоочищення

9. Теплогенеруючі установки.
План дисципліни:
1. Теплогенеруючі установки (ТГУ) в системах теплофікації
2. Паливо і процеси горіння
3. Котельні агрегати
4. Допоміжні елементи ТГУ

10. Теплопостачання.
План дисципліни:
1. Системи теплопостачання
2. Регулювання теплових потоків
3. Теплові мережі
4. Виробнича практика з теплопостачання

11. Газопостачання.
План дисципліни:
1. Видобування, транспортування та зберігання природного газу
2. Розподільні системи газопостачання
3. Газопостачання житлових і громадських будівель
4. Системи газопостачання зрідженим газом
5. Виробнича практика з газопостачання

Цикл спеціальних дисциплін за вибором:

1. Моніторинг довкілля та інженерні методи охорони біосфери.
План дисципліни:
1. Моніторинг довкілля
2. Інженерні методи охорони біосфери

2. Санітарно-гігієнічні основи спеціальності.
План дисципліни:
1. Санітарно-гігієнічні основи спеціальності
3. Теплові насоси та холодильні установки.
План дисципліни:
1. Теплові насоси
2. Холодильні установки

4. Гідравлічні та аеродинамічні установки.
План дисципліни:
1. Гідравлічні машини
2. Аеродинамічні установки

5. Автоматизація та управління систем ТГП і В.
План дисципліни:
1. Автоматизація систем ТГП і В
2. Управління систем ТГП і В

6. Опалення (спецкурс).
План дисципліни:
1. Опалення

7. Технологія заготівельних та монтажних робіт.
План дисципліни:
1. Технологія заготівельних робіт
2. Технологія монтажних робіт

8. Енергозбереження та експлуатація систем ТГП і В.
План дисципліни:
1. Енергозбереження систем ТГП і В
2. Експлуатація систем ТГП і В