українська версія русская версия english version

 

 

Секція інженерної та комп'ютерної графіки

Склад

Скорюкова Яніна Германівна, заступник завідувача кафедри інженерних систем в будівництві по секції інженерної та комп'ютерної графіки, кандидат технічних наук, доцент кафедри ІСБ.
В 2005 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 - "Математичне моделювання та обчислювальні методи" на тему "Структурні моделі сегментації напівтонових зображень за ознакою зв'язаності". Нагороджена золотою медаллю на міжнародній виставці молодих винахідників (м. Яси, Румунія).
Щорічно є науковим керівником студентів у науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ. Є організатором проведення першого туру олімпіади з нарисної геометрії у ВНТУ. В 2020 р. нагороджена Грамотою за значні досягнення Вінницького національного технічного університету.
Основні навчальні дисципліни: «Інженерна графіка», «Інженерна та комп'ютерна графіка».
Галузь наукових інтересів: інформаційні технології по обробці та розпізнаванню зображень, геометричне моделювання явищ та об'єктів, науково-методичні засади викладання геометро-графічних дисциплін.
Кількість наукових публікацій: автор понад 70 наукових та науково-методичних праць, в тому числі монографія, навчальні посібники, методичні вказівки, наукові статті, патенти на винахід, авторські свідоцтва та інше.


Шевченко Алла Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри ІСБ (секція інженерної та комп'ютерної графіки). Відповідальна за виховну роботу із студентами та зв`язок з громадськими організаціями міста. Захистила кандидатську дисертацію в 1986р. Тема дисертації – "Розробка методів розрахунку та оптимізації геометричних параметрів газостатичних підшипників з двома ступенями свободи", cпецiальнiсть 05.02.04 - "Тертя та зношеність в машинах". Академік Української технологічної академії.
Нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, відзнакою 1020 річчю Хрещення Київської Русі, відзначена грамотою священного синоду Української православної церкви. З 2010 року є радником Вінницького міського голови з соціально- гуманітарних питань. З 1980 по 2006 рік чотири рази обиралась депутатом Вінницької міської ради. Три скликання у Вінницькій міській раді була заступником голови комісії з питань освіти і науки. У 2008 році обрана Головою правління Вінницького обласного відділення Дитячого фонду України, а також членом Президії Дитячого фонду України. З 2009 року – член міжнародної асоціації «International association of children's foundations». В 2008 році обрана головою наглядової ради Вінницького обласного благодійного фонду захисту тварин «Планета».
За досягнення в науковій і педагогічній діяльності має Почесні Грамоти Міністерства освіти та науки України (2006, 2015 р.р.), Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2012 р.), ВНТУ, а також Срібну медаль Академії будівництва України (2013 р.).
Основні навчальні дисципліни: «Інженерна графіка», «Інженерна та комп`ютерна графіка».
Галузь наукових інтересів: геометричне моделювання явищ, процесів та об`єктів.
Кількість наукових публікацій: 250 науково-методичних робіт, серед яких 3 авторських свідоцтва про винахід, 10 навчальних посібників, 3 з яких з грифом МОН, 3 монографії, 7 методичних вказівок з дисципліни "Нарисна геометрія та інженерна графіка".

Буда Антоніна Героніївна, , кандидат технічних наук, доцент кафедри ІСБ (секція інженерної та комп'ютерної графіки).
У 1976 році закінчила Вінницький політехнічний інститут, факультет машинобудування, де здобула кваліфікацію інженер-механік – спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». В 1993 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.16 "Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів в наукових дослідженнях" на тему "Розробка моделей та дослідження прикладних методів обробки геометричних зображень на підставі моментних характеристик".
Щорічно є науковим керівником студентів у науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ. Відповідальна за контроль над розробкою та впровадженням НПД, РНПД та тестових ККР секції ІКГ.
Основні навчальні дисципліни: "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка".
Галузь наукових інтересів: "Аналіз та розпізнавання геометричних зображень" та "Геометричне моделювання форм автомобіля".
Кількість наукових публікацій: автор понад 110 наукових та методичних праць, серед них 24 статті у виданнях з переліку ВАК України, 2 авторських свідоцтва, 10 патентів, 4 деклараційних патенти, 10 посібників, 23 методичних вказівок. Співавтор 2статтей, у виданнях, що входять до переліку наукометричної бази Scopus та однієї статті, що включена до Index Copernicus.

Корчевський Богдан Болеславович, кандидат технічних наук, доцент кафедри ІСБ (секція інженерної та комп'ютерної графіки).
У 1998 році закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю "Будівництво". Дисертацію захистив "26" червня 2002р. у спеціалізованій вченій раді Державного науково-дослідного інституту будівельних Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України за спеціальністю 05.23.02 – "Підвалини та фундаменти".
Основні навчальні дисципліни: "Інженерна та комп'ютерна графіка", "Інженерна графіка", "Інженерна графіка" (спецкурс).
Галузь наукових інтересів: : розробка методів підвищення міцності та зменшення деформацій основ будівель та споруд зміцнених горизонтальними арматурними елементами.
Кількість наукових публікацій: більш ніж 30 наукових та методичних праць, серед яких 2 - монографії, 4 – навчальних посібника, 1 авторське свідоцтво про винахід.

Слободянюк Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ІСБ (секція інженерної та комп'ютерної графіки).
У 1993 році закінчила Вінницький політехнічний інститут, факультет автоматики та мікроелектроніки, де здобула кваліфікацію інженер-електрик – спеціальність «Автоматика та управління в технічних системах». У 2004 – 2008 рр. навчалась в аспірантурі Вінницького національного технічного університету за спеціальністю – 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)». В 2011р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Формування вмінь з інженерної та комп'ютерної графіки студентів в умовах дистанційного навчання» в Інституті педагогіки Національної Академії педагогічних наук України.
Пройшла міжнародне стажування за програмою за програмою «Інноваційний навчальний заклад 21 століття – європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії» в Університеті Суспільних наук (UNS) м. Лодзь (Польща). Закінчила курс навчання з англійської мови (Перші Київські державні курси іноземних мов), що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2. Свідоцтво серія АС № 001000 від 24.11.2017 р.
Щорічно є науковим керівником студентів у науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ. Відповідальна за підготовку дистанційних курсів секції інженерної та комп'ютерної графіки кафедри ІСБ для студентів денної та заочної форм навчання. Проводить консультації викладачів секції з розробки та встановлення дистанційних курсів в системі дистанційного навчання JetIQ.
В 2017 р. нагороджена Грамотою за значні досягнення Вінницького національного технічного університету.
Основні навчальні дисципліни: «Інженерна графіка», «Інженерна та комп'ютерна графіка», «Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка».
Галузь наукових інтересів: дослідження процесу графічної підготовки студентів в умовах дистанційного навчання; науково-методичне забезпечення дистанційного навчання геометро-графічним дисциплінам.
Кількість наукових публікацій: автор понад 50 наукових праць, у т.ч. 19 статей у фахових збірниках наукових праць і журналах, 30 статей в збірниках матеріалів і тез конференцій, електронних наукових виданнях. Є співавтором монографії «Формування вмінь з інженерної та комп'ютерної графіки студентів в умовах дистанційного навчання» (2016 р.), 9 методичних та навчальних посібників. Співавтор 2 статей, у виданнях, що входять до переліку наукометричної бази Scopus.

: на початок :

Допоміжний персонал кафедри з навчальної роботи

Дударева Людмила Вікторівна, інженер 2-ї категорії з матеріальною відповідальністю.

Розводюк Оксана Володимирівна, інженер 2-ої категорії.

: на початок :