українська версія русская версия english version

Методична робота кафедри ІСБ
: Навчально-методична література ::: Технічне оснащення навчального процесу :


           Головною метою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є навчально-методичні комплекси провідних дисциплін, які складаються з:
            1 – навчальної програми;
            2 – робочої навчальної програми;
            3 – робочого плану дисципліни;
            4 – конспекту лекцій;
          5 – засобів для проведення поточного та підсумкового контролю: екзаменаційних білетів, контрольних завдань до практичних та лабораторних занять, контрольних робіт для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, завдань модульного контролю, завдань для самостійної роботи студентів;
          6 – переліку навчальної та навчально-методичної літератури, що забезпечує вивчення дисципліни та їх зразків.
           З усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі теплогазопостачання розроблені варіанти контрольних завдань для модульних контрольних робіт і для студентів – заочників, а також пакети комплексних контрольних робіт (ККР).
           Видані методичні вказівки до лабораторних робіт, виконання курсового та дипломного проектування. За останні 5 років видано ряд підручників та навчальних посібників, серед яких за фахом спеціальності наступні.

Методичні розробки викладачів для забезпечення навчального процесу:

№ п/п Автори Назва Вихідні дані
1. Ратушняк Г. С. Практикум по инженерной геодезии в строительстве Учебное пособие. – К.: УМК ВО, 1989. – 208 с.
2. Ратушняк Г. С. Инженерные изыскания и специальные гидролого-климатические исследования К.: УМК ВО, 1991. – 116 с.
3. Ратушняк Г. С. Практикум Навчальний посібник. - К.: Вища школа., 1992. – 262 с.
4. Ратушняк Г. С.,
Попова Г. С.
Використання топографічних карт і планів при проектуванні споруд Навчальний посібник. – В.: ВДТУ, 1997. – 125 с.
5. Ратушняк Г. С.,
Попова Г. С.
Практикум з будівельної теплофізики Навчальний посібник. – В.: ВДТУ, 1998. – 86 с.
6. Лялюк О. Г.,
Ратушняк Г.
С.
Моніторинг атмосферного повітря Навчальний посібник. – В.: ВДТУ, 1998. – 94 с.
7. Ратушняк Г. С.,
Слободян Н. М.
Інженерні мережі будівель. Практикум В.: ВДТУ. 1998. – 73 с.
8. Ратушняк Г. С.,
Попова Г. С.
Експлуатація систем теплопостачання та вентиляції Навчальний посібник. В.: ВДТУ, 2000. – 122 с.
9. Ратушняк Г. С.,
Попова Г. С.
Експлуатація внутрішнього обладнання систем газопостачання Навчальний посібник. – В.: ВДТУ, 2001. – 94 с.
10. Ратушняк Г. С.,
Попова Г. С.
Експлуатація зовнішніх газопроводів і споруд систем газопостачання Навчальний посібник. – В.: ВДТУ, 2001. – 94 с.
11. Ратушняк Г. С. Теоретичні основи технології очищення газових викидів Навчальний посібник.–В.: ВДТУ, 2002.– 96 с.
12. Ратушняк Г. С. Топографія з основами картографії Навчальний посібник. – В.: ВДТУ, 2003.–180 с.
13. Ратушняк Г. С.,
Попова Г. С.
Проектування захисних конструкцій будівель за теплофізичними параметрами Навчальний посібник. - В.: ВДТУ, 2003. - 76 с.
14. Ратушняк Г. С.,
Слободян Н. М.
Інженерні методи захисту біосфери Навчальний посібник. - В.: ВДТУ, 2003. - 115 с.
15. Ратушняк Г. С. Топографія з основами картографії Навчальний посібник/Київ: ЦУЛ, 2003. - 220 с.
16. Ткаченко С. Й.,
Чепурний М. М.
Основи технічної термодинаміки Підручник. - Вінниця: Поділля, 2000, 2003. - 380 с. (гриф МОН)
17. Пономарчук І. А.,
Слободян Н. М.
Газопостачання населених пунктів. Практикум В.: ВДТУ, 2001. - 83 с.
18. Сторожук М. М.,
Слободян Н. М.
Будівельні машини Навчальний посібник. - В.: ВДТУ. 1997. – 70 с.
19. Лісіцин Є. Ф.,
Слободян Н. М.
Лабораторний практикум з прикладної механіки рідин та газів Навчальний посібник. - В.: ВДТУ. 2000. – 61 с.
20. Коц І. В.,
Риндюк В. І.,
Приятельчук В. О.
Математичне моделювання у системному аналізі. Приклади та завдання Навчальний посібник. - В.: ВДТУ. 2002. – 89 с.
21. Приятельчук В. О.,
Риндюк В. І.,
Федотов В. О.
Теоретична механіка. Статика. Розрахунково-графічні та контрольні завдання Навчальний посібник. - В.: ВДТУ. 2002. – 108 с.
22. Приятельчук В. О.,
Риндюк В. І.,
Федотов В. О.
Теоретична механіка. Динаміка матеріальної системи. Розрахунково-графічні та контрольні завдання Навчальний посібник. - В.: ВНТУ. 2005. – 78 с.
23. Коц І. В.,
Пішенін В. О.
Електроніка і мікропроцесорна техніка.Частина 1. Елементна база промислової електроніки Навчальний посібник. – В.: ВДТУ. 2002. – 64 с.
24. Ратушняк Г. С. Топографія з основами картографії Навчальний посібник. – В.: ВДТУ. 2002. – 179 с.
25. Ратушняк Г. С.,
Попова Г. С.
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092108 - "Теплогазопостачання і вентиляція" Вінниця: ВДТУ, 2003. - 25 с.
26. Ратушняк Г. С.,
Попова Г. С.
Енергозбереження та експлуатацiя систем теплопостачання Навчальний посiбник. - В.: ВНТУ. 2004. - 136 с.
27. Ратушняк Г. С.,
Лялюк О. Г.
Технічні засоби очищення газових викидів Навчальний посiбник. - В.: ВНТУ. 2005. - 158 с.
28. Власенко А. М. Ілюстрований посібник для підготовки слюсаря Навчальний посібник. Частина 1. - В.: ВДТУ, 2001. - 70 с.
29. Власенко А. М. та ін. Технологія покрівельних робіт К.: Техніка, 2004. – 335 с.
30. Власенко А. М.,
Співак О. Ю.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Матеріалознавство" для студентів спеціальності "Теплоенергетика" Вінниця: ВНТУ, 2005. – 52 с.
31. Власенко А. М.,
Прилипко Т. В.,
Джеджула В. В.
Монтаж збірних конструкцій цегляних будівель Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2006. – 91 с.
32. Власенко А. М. Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування Навчальний посібник. - В.: ВНТУ. 2007. - 171 с.
33. Власенко А. М. Основи зварювання Навчальний посібник. - В.: ВНТУ. 2007. - 127 с.
34. Ратушняк Г. С.,
Попова Г. С.
Будівельна теплофізика Вінниця: Універсум-Вінниця, 2004. – 118 с.
35. Ратушняк Г. С.,
Попова Г. С.
Енергозбереження та експлуатація систем теплопостачання Вінниця: Універсум-Вінниця, 2004. – 135 с.
36. Лялюк О. Г.,
Ратушняк Г. С.
Моніторинг довкілля Вінниця: Універсум-Вінниця, 2004. – 136 с.
37. Коц І. В.,
Риндюк В. І.
Математичні методи оптимізації у будівництві Вінниця: ВНТУ, 2007. -  с.
38. Коц І. В.,
Вовк Т. Ю., Ніколайчук І. І.
Технічна механіка рідин та газів. Методичні вказівки Вінниця: ВНТУ, 2007. - 61 с.
39. Ратушняк Г. С.,
Ратушняк О. Г.
Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2006. – 106 с.
40. Ратушняк Г. С.,
Панкевич О. Д.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Інженерна геодезія" для студентів напряму підготовки 0921 - "Будівництво" Вінниця: ВНТУ, 2006. – 20 с.
41. Ратушняк Г. С.,
Джеджула В. В.
Енергозбереження в системах біоконверсії Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2006. – 83 с.
42. Ратушняк Г. С.,
Сліпенька О. П.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни "Інженерна геодезія" на тему: "Будова теодоліта та вимірювання кутів" Вінниця: ВНТУ, 2006. – 26 с.
43. Ратушняк Г. С.,
Сліпенька О. П.
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Інженерна геодезія" на тему: "Рішення інженерно-геодезичних задач на місцевості" Вінниця: ВНТУ, 2007. – 34 с.
44. Ратушняк Г. С.,
Сліпенька О. П.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Інженерна геодезія" на тему: "Геодезичні розрахунки при проектуванні вертикального розпланування" Вінниця: ВНТУ, 2007. – 24 с.
45. Пономарчук І. А.,
Волошин О. Б.
Вентиляція і кондиціонування Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2004. - 121 с.
46. Степанова І. С.,
Коц І. В.,
Ніколайчук І. І.
Словник англо-американських скорочень по опаленню, вентиляції, охолодженню та кондиціонуванню повітря

до друку

47. Коц І. В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Гідравлічні та аеродинамічні машини". Приклади завдань для СРС і контрольних робіт

до друку

48. Риндюк В. І.,
Коц І. В.
Математичні методи розв'язання інженерних задач у будівництві. Практикум

Вінниця: ВНТУ – 2005

49. Сторожук М. М., Слободян Н. М. Російсько-український словник технічних термінів з курсу "Будівельні машини" Вінниця: ВПІ. – 1991.
50. Власенко А. М.,
Прилипко Т. В.
Будівництво житла (посібник в рисунках) Навчальний посібник. Вінниця: ВДТУ, 2001.
51. Власенко А. М.,
Співак О. Ю
Робоча професія для студентів теплоенергетичних та будівельних спеціальностей. Ч. 1. Технологія металів Навчальний посібник. Вінниця: ВДТУ, 2001.
52.

Пішенін В. О.,
Коц І. В.,
Нікітіна Н. В.

Електроніка і мікропроцесорна техніка Вінниця: ВДТУ, 2001.
53. Ратушняк Г. С. Теоретичні основи технології очищення газових викидів Навчальний посібник. Вінниця: ВДТУ, 2002.
54.

Власенко А. М.,
Плохій В. С.,
Аніщенко В. М., Коваль В. М.

Технологія покрівельних робіт (гриф МОН України)

Підручник. – К.: Техніка, 2004.

55. Ратушняк Г. С., Лялюк О. Г. Моніторинг довкілля Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2005.
56.

Лісіцин Є. Ф.,
Шаманський С. Й.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Міські інженерні мережі» Вінниця: ВНТУ, 2007.
57.

Лісіцин Є. Ф.,
Шаманський С. Й.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Технічна механіка рідин та газів» для студентів заочної форми навчання Вінниця: ВНТУ, 2007.
58. Лісіцін Є. Ф., Шаманський С. Й. Інженерні мережі. Частина 1. Водопровідні мережі Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2007.
59. Ратушняк Г. С., Слободян Н. М. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Технічні засоби охорони повітряного басейну” Вінниця: ВНТУ, 2007.
60.

Власенко А. М., Плахій В. С., Аніщенко В. М.

Лицювальник-плиточник К.: Літера, 2008.
61. Ратушняк Г. С., Лялюк О. Г. Геодезичні роботи в будівництві Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2008.
62. Ратушняк Г. С., Лялюк О. Г. Засоби очищення газових викидів (гриф МОН України) Навчальний посібник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008.
63. Ратушняк Г. С., Петрусь В. В. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” на тему: “Розрахунок розмічувальних елементів та складання розмічувального креслення” Вінниця: ВНТУ, 2008.
64.

Ратушняк Г. С.,
Вовк Т. Ю.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Енергозбереження та експлуатація систем ТГПіВ” для студентів напряму підготовки 0921 – “Будівництво” Вінниця: ВНТУ, 2008.
65. Ратушняк Г. С., Сліпенька О. П. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки 0921 – “Будівництво” на тему: “Рішення інженерно-геодезичних задач на місцевості” Вінниця: ВНТУ, 2008.
66.

Ратушняк Г. С.,

Панкевич О. Д.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” Вінниця: ВНТУ, 2008.
67. Панкевич О. Д. Організація будівництва Навчальний посібник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008.
68. Ратушняк Г. С., Ратушняк О. Г.

Управління енергозберігаючими проектами термореноваціії будівель (гриф МОН України)

Навчальний посібник. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.
69. Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Лялюк О. Г. Інженерні вишукування Навчальний посібник. –Вінниця: ВНТУ, 2009.
70.

Ратушняк Г. С.,
Коц І. В.,  Слободян Н. М., Колісник О. П.

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція” та до підготовки спеціалістів з вищою інженерною освітою всіх форм навчання Вінниця: ВНТУ, 2009.
71.

Коц І. В.,

Колісник О. П.,  Бауман К. В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технічна механіка рідин та газів" для студентів напряму підготовки "Будівництво" всіх форм навчання Вінниця: ВНТУ, 2010.
72. Ратушняк Г. С., Лялюк О. Г. Засоби очищення газових викидів (гриф МОН України) ІВНВКП "Укргеліотех", 2009.
73.

Лівінський О.М.
Дудар І.Н.
Єсипенко А.Д.
Ратушняк Г.С.
Москаленко В.І.
Прилипко Т.В. Потапова Т.Е.

Технологія спеціальних будівельних робіт Навчальний посібник. К.: «МП Леся», 2010
74.

Ратушняк Г.С.

Джеджула В.В.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інженерна геодезія» на тему: «Розв’язання задач з оцінювання точності вимірювань і призначення допусків» для студентів напрямку 6.060101 – «Будівництво» Вінниця: ВНТУ, 2010.
75.

Ратушняк Г.С.
Джеджула В.В. Анохіна К.В.

Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання (гриф МОН України)

Навчальний посібник з грифом МОН. Вінниця, ВНТУ 2010
76.

Риндюк В.І.,
Коц І.В., Приятельчук В.О.

Математичне моделювання в системному аналізі. Навчальний посібник. УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2010
77.

Коц І.В
Бауман К.В.
Джеджула В.В.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Водопостачання та каналізація» Вінниця: ВНТУ, 2011.
78. Власенко А.М. Основи металознавства. Модульний курс. Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ 2010
79. Власенко А.М. Способи виготовлення металевих виробів Електронний навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ 2010
80.

Приятельчук В.О.
Риндюк В.І.
Федотов В.О.

Теоретична механіка. Динаміка точки. Розрахунково-графічні та контрольні завдання.

Навчальний посібник. УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2010
81.

Ратушняк Г.С.
Анохіна К.В.

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи на тему «Обґрунтування технологічних параметрів біогазових установок» з дисципліни «Енергозбереження та експлуатація систем теплогазопостачання і вентиляції» Вінниця: ВНТУ, 2011.
81.

Ратушняк Г.С.
Боголюбов В.М.
Клименко М.О. Мокін В.Б.

Моніторинг довкілля (гриф МОН України)

Підручник. Херсон, 2011
82.

Риндюк В.І.
Приятельчук В.О. Федотов В.О.

Теоретична механіка. Аналітична механіка Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ 2011
83.

Ратушняк Г.С.
Вовк Т.Ю.
Панкевич О.Д.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи на тему «Розв’язування задач на топографічних картах та планах» з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів напряму підготовки «Будівництво» Вінниця: ВНТУ, 2012
84. Риндюк В.І. Лабораторний практикум з теоретичної механіки Навчальний посібник. Вінниця, ВНАУ, 2011
85.

Ратушняк Г.С.
Вовк Т.Ю.
Панкевич О.Д.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи на тему «Визначення координат точок знімального обґрунтування та побудова плану будівельного майданчика» з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів напряму підготовки «Будівництво» Вінниця: ВНТУ, 2012.
86.

Пономарчук І.А. Слободян Н.М.

Газоподібне паливо теплогенеруючих установок Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ, 2012
87. Пономарчук І.А. Слободян Н.М. Газоподібне паливо теплогенеруючих установок Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ, 2012
88. Власенко А.М. Технологія металів та зварювання. Модульний курс. Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ, 2013
89.

Огородніков В.А
Федотов В.О.
Губанов А. В. Федотова І.В.
Панкевич О. Д.

Теоретична механіка. Статика. Організація самостійної роботи студентів Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ, 2013
90.

Слободян Н.М.
Волошин О.Б.

Будівельна техніка. Практикум Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ, 2013
91.

Ратушняк Г.С.
Панкевич О.Д.
Бікс Ю.С.
Вовк Т.Ю.

Геодезичне забезпечення будівництва.Частина 1

Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ, 2014
92.

Ратушняк Г.С.
Панкевич О.Д.
Бікс Ю.С.
Вовк Т.Ю.

Геодезичне забезпечення будівництва.Частина 2

Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ, 2014

            Розроблені навчальні і робочі навчальні програми дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра, підготовлені комплекти лекцій, методичні розробки до лабораторних робіт з дисциплін, тематичні контрольні завдання і тести для контролю поточних і підсумкових знань студентів.
           На кафедрі працюють науковий і методичний семінари.

: на початок :

Технічне оснащення навчального процесу

 Під час виконання лабораторних робіт, зокрема по спеціальних дисциплінах, використовуються персональні комп'ютери, лабораторні пристрої, стенди і т.д. (цифрові вимірювальні прилади, електронні осцилографи, аналого-цифрові перетворювачі тощо).
          При виконанні курсових робіт, практичних та лабораторних робіт використовуються персональні компьютери обчислювального центру. При цьому використовується спеціальне ліцензійне програмне забезпечення.

: на початок :

Яндекс.Метрика