українська версія русская версия english version

Науково-дослідницька лабораторія гідродинаміки

: Історія створення ::: Наукові напрямки ::: Розробки ::: Партнери ::: Перспективи :

Історія створення НДЛ гідродинаміки

           НДЛ гідродинаміки ВНТУ була створена згідно наказу ректора Б. І. Мокіна від 15.11.1995 року.
           Науковим керівником та завідувачем лабораторії з моменту її заснування є к. т. н., доцент, дійсний член Академії будівництва України Коц Іван Васильович.
           У складі НДЛ гідродинаміки постійно займаються науково-дослідною роботою викладачі, аспіранти та співробітники кафедри теплогазопостачання та інших кафедр. До виконання окремої наукової тематики широко залучаються студенти та магістранти Інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання.

           На даний момент колектив НДЛ гідродинаміки складають наступні співробітники:
          – науковий керівник та завідувач лабораторії к.т.н., професор кафедри ТГП, академік Академії будівництва України Коц Іван Васильович;
          – к. т. н., доцент Березюк Олег Володимирович;
          – м. н. с., к.т.н. Петрусь Віталій Володимирович;
          – м. н. с. Бауман Катерина Володимирівна;
          – інженер-програміст Ященко Олексій Олександрович;
          – м. н. с. Сторожук Сергій Болеславович.

 

: на початок :

Наукові напрямки роботи НДЛ гідродинаміки

           Науково-дослідна робота співробітниками НДЛ ведеться за сучасними напрямками. Серед яких основними є наступні:

математичне моделювання динаміки робочих процесів технологічних машин ударної та ударно-вібраційної дії із гідравлічним та пневматичним приводом;
розробка та дослідження гідравлічних та пневматичних генераторів імпульсів тиску робочого середовища, які застосовуються як вузли керування гідро- та пневмоприводами машин ударної та вібраційної дії;
розвиток наукових основ динаміки робочих процесів вібраційних та ударно-вібраційних машин та обладнання із гідро- та пневмоприводом для буріння, подрібнення, класифікації та транспортування гірничих матеріалів;
моделювання динамічних процесів руху двох- та багатофазних середовищ;розробка та дослідження мембранних та діафрагмових насосів із гідравлічним та пневматичним приводами;
наукове обгрунтування закомірностей взаємодії різних видів транспортних засобів з різними швидкостями їх руху при проїзді покриття з нерівностями для розробки рекомендацій з забезпечення експлуатаційної надійності конструкцій нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг України;
розробка та дослідження теплогенераторів аеродинамічного типу для нагрівання рідких та газоподібних середовищ, для сушіння рослинної та іншої сировини;
розробка та дослідження гідродинамічного устаткування для приготування бітумних та інших видів емульсій, а також для диспергування полімерно-бітумних сумішей;
розробка та дослідження нових конструкцій гідроприводних віброплощадок із імпульсною формою коливань для приготування бетонних сумішей;
розробка площинних занурюваних глибинних вібраторів із гідроімпульсним приводом для ущільнення бетонів;
розробка спеціального устаткування для імпульсного нагнітання – ін’єктування рідких середовищ в основу фундаментів, гірський масив тощо;
розробка та дослідження автоклавних установок із аеродинамічним нагрівом для тепловологісної обробки бетонних та інших видів виробів та матеріалів;
розробка запірно-пломбувальних пристроїв для вагонів та контейнерів, які перевозяться автомобільним, залізничним, водним та іншими видами транспорту;
розробка устаткування для утилізації та термічної переробки органічних та інших видів відходів;

обладнання для гідроімпульсного пресування побутових та промислових відходів.

: на початок :

Розробки НДЛ гідродинаміки

           За останні роки співробітниками НДЛ гідродинаміки виконувались наступні роботи:

розробка та дослідження теплогенераторів аеродинамічного типу для комбінатів комунальних підприємств (г/д №9302, замовник – Державний Комітет будівництва, архітектури та житлової політики);
розробка та дослідження основних параметрів перетворювачів катодного захисту підземних магістральних газопроводів (г/д №9305, замовник – ВАТ "Вінницягаз");
розробка та дослідження нових конструкцій анодних заземлювачів (г/д №9306, замовник – ВАТ "Вінницягаз");
розробка спеціального обладнання для сушіння рослинної та іншої сировини (г/д №9308, замовник – ПФГ "Ядівод");
розробка та дослідження гідродинамічної установки для диспергування полімерно-бітумних сумішей (г/д №9309, замовник – НВЦ "Композит");
розробка та дослідження основних параметрів перетворювачів катодного захисту підземних магістральних газопроводів на базі використання тороїдальних трансформаторів (г/д №9310, замовник – ВАТ "Вінницягаз");
установка для приготування бітумних емульсій (г/д №9311, замовник – НВЦ "Композит");
розробка та дослідження нових конструкцій гідроприводних віброплощадок із імпульсною формою коливань для приготування бетонних сумішей (г/д №9315, замовник – ТОВ "Грань");
розробка та дослідження імпульсно-дощувального апарату (г/д №9316, замовник – ТОВ "Спецсантехмонтаж");
розробка та дослідження перетворювачів катодного захисту підземних магістральних газопроводів (г/д №9317, замовник – ВАТ "Вінницягаз");
уточнення коефіцієнтів динамічності в залежності від параметрів транспортних засобів та швидкості руху при проїзді покриття з нерівностями для розробки рекомендацій з забезпечення експлуатаційної надійності конструкцій нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг України (г/д №9319, замовник – Національний транспортний університет).

: на початок :

Партнери

           НДЛ гідродинаміки активно співпрацює з багатьма організаціями та підприємствами України та за її межами.

: на початок :

Перспективи

           Подальша розробка наукових основ математичного моделювання, аналізу та синтезу машин ударної та ударно-вібраційної дії з метою оптимізації їх робочих параметрів та характеристик і вибору раціонального конструктивного виконання.

: на початок :

 
Яндекс.Метрика