українська версія русская версия english version

Захист магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 8.06010107 "Теплогазопостачання і вентиляція"
з участю викладачів та студентів кафедри ТГП