українська версія русская версия english version

Наукова робота кафедри ІСБ
: Наукові школи ::: Підготовка магістрів ::: Аспірантура ::: Докторантура ::: Наукова тематика :

Наукові школи

          На кафедрі теплогазопостачання функціонує наукова школа за напрямком "Розробка та дослідження ресурсо- та природозберігаючих систем, устаткування та пристроїв". Основоположником наукового напрямку був доктор технічних наук, професор Пономарчук Анатолій Феодосійович, який опублікував понад 200 наукових праць і під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій.
     На даний момент наукова школа кафедри функціонує під керівництвом кандидата технічних наук, професора Ратушняка Георгія Сергійовича.
        Науково-дослідні роботи кафедри тісно пов'язані з навчальним процесом спеціальності ТГП (8.06010107) і ведуться за напрямками наукових досліджень професорів Ратушняка Г.С., Джеджули В.В. та Коца І.В.
     Створені наукові основи розробки та розрахунку спеціального технологічного обладнання – перетворювачів катодного захисту типу ПКЗ та заземлювачів типу ЗАМБ, які призначені для електрохімічного захисту підземних металічних споруд, виконаних із урахуванням вимог держстандартів (газо– та нафтовидобутку, комунального господарства, резервуарів – сховищ нафтопродуктів та ін. аналогічних об'єктів) від електрохімічної корозії. Окрім того, ведуться масштабні дослідницькі наукові роботи із розробки нового високоефективного теплогенеруючого та теплообмінного обладнання, розробляються новітні енергозберігаючі системи опалення, вентиляції та кондиціонування, устаткування для сушіння та теплової обробки різних матеріалів та виробів. Проводяться наукові дослідження та розробляється технологічне обладнання із спеціальним гідравлічним та пневматичним приводом ударної та вібраційної дії. Результати досліджень впроваджені і впроваджуються в різних галузях виробництва (підприємства теплогазопостачання, харчової промисловості, цукрове виробництво, підприємства нафтопереробної промисловості, житлове та промислове будівництво, будівництво автомобільних доріг, гірничій промисловості тощо), постійно надаються наукові консультації підприємствам з питань, які співпадають з науковими напрямками кафедри ІСБ.


на початок
За результатами наукових досягнень опубліковані
статті, тези доповідей, монографії, захищені та отримані патенти:

№ п/п Автори Назва Вихідні дані
статті
1. Ратушняк Г.С.,
Попова Г.С.
Удосконалення підготовки інженерно-технічних кадрів в області геодезичного забезпечення будівництва зб. Інженерна геодезія. Вип. 44, К.; 2000
2. Пономарчук І. А. Роторний вітродвигун з обертовими лопатями Вінниця, Вісник ВПІ, № 3, 2000р., с. 62-64
3. Шаманський С. Й. Методика розрахунку плати за корисність лічильників води Хмельницький: Вимірювальна техніка. – 2000. - №1
4. Пономарчук А. Ф.,
Ратушняк Г. С.,
Пономарчук І. А.,
Рядова І. Ю.
Підвищення термічного опору зовнішніх огороджувальних конструкцій наявних будівель Вінниця, Вісник ВПІ, № 1, 2001 р., с. 8-10
5. Ратушняк Г. С.,
Ценжак Т.,
Закорчменний А. В.
Зчеплення бетонних на вторинному кришиві з арматурною сталлю Вінниця, Вісник ВПІ, № 3, 2001 р., с. 19-26
6. Пономарчук А. Ф.,
Анісімов В. Ф.,
Томчук В.І.
Порівняльний аналіз повітророзподільчих систем пневмоударних машин Вінниця, Вісник ВПІ, № 1, 2002 р.
7. Пономарчук А. Ф.,
Пономарчук І. А.
Глибинний вібратор з пневмоструменевим приводом Журнал "Вібрації в техніці та технологіях" № 25, 2002 р.
8. Ратушняк Г. С.,
Слободян Н. М.
Порівняльний аналіз математичних моделей розрахунків прогинів еластичного привантаження під час формування декоративних бетонних блочків: моделі гнучких пластин та мембран I Збір. "Весник Херсонского государственного технического университета" 2002 р. випуск 2(15)
9. Ратушняк Г. С.,
Слободян Н. М.
Дослідження факторів формування декоративних бетонних виробів на віброверстаті Вісник ВПІ, 2002, №2, с. 24-26
10. Ратушняк Г. С.,
Попова Г. С.
Проблеми підготовки спеціалістів та шляхи їх вирішення для будівельної галузі Подільського регіону В зб. "Проблеми підготовки фахівців для будівельної галузі України", К.: 2002, с. 46-48
11. Коц І. В.,
Риндюк В. І.
Методологічні проблеми створення комплексу дистанційного навчання студентів-заочників та перепідготовки фахівців Універсум, 2001-225 с. Збірник науково-методичної конференції "Проблеми підручника для вищої школи", 2001
12. Панкевич О. Д.,
Маєвська І. В.,
Штовба С. Д.
Застосування САПР у процесі утримання будівель і споруд Збірник "Автомобільні дороги і дорожне будівництво", випуск 64; К.: 2002
13. Титко О. В. Математичне моделювання процесу ущільнення грунту в навколо пальовому просторі Вісник ВПІ № 2, 2002 р.
14. Друкований М. Ф.,
Титко О. В.
Характеристика напружено-деформованого стану грунту підвалин пальових фундаментів Вісник ВПІ №3, 2002 р.
15. Титко О. В. Визначення деформацій основи фундаментів з групи паль методом наближеного моделювання Вісник ВПІ №4, 2002 р.
16. Слободян Н. М. Математическое моделирование процессов формирования декоративных бетонных блочков: І Метод матрицы Грина в анализе динамики вязкоупругой среды, характеризуемой моделью Максвелла В зб. "Теорія і практика процесів. Подріблення, розділення, змішування і ущільнення". Вип. 10. – Одеса; ОМА, - 2003. с. 147-151
17. Слободян Н. М. Математическое моделирование процессов формирования декора-тивных бетонных блочков: ІІ Метод динамической функции Грина в анализе поля перемещений, генерируемого объемным источником упругих волн В зб. "Теорія і практика процесів. Подріблення, розділення, змішування і ущільнення". Вип. 10. – Одеса; ОМА, - 2003. с. 152 - 158
18. Шаманський С. Й. Метод оцінювання засобів обліку в САПР управління водоспоживанням Вісник ВПІ. – 2003, №3, с. 14-18
19. Лісіцин Є. Ф.,
Шаманський С. Й.
Ультразвукові витратоміри в САП водопостачання та їх метрологічні характеристики Автоматизація виробничих процесів 2003, №2, с. 22-26
20. Ткаченко С. Й.,
Степанов Д. В.,
Джеджула В. В.
Розподіл температурних напорів за умов локального нерівномірного газорідинного омивання поверхні Вісник ВПІ. – 2003, №4, с. 59-62
21. Ратушняк Г. С.,
Шаманський С. Й.
Модифікований метод багатофакторного ранжування для оптимізації прийняття рішень Матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції (НТК) "АВІА–2004".– Т.1. К.: НАУ, 2004. – стор. 11.12 – 11.14
22. Ратушняк Г. С.,
Шаманський С. Й.
САПР вибору засобів обліку водоспоживання для індивідуальних житлових будинків Збірник наук. праць за матеріалами ІV всеукраїнської НТК "Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві" – Вінниця: ВНТУ, 2004 – С. 86-92
23. Волошин О. Б. Математична модель циклічного гідроприводу стабілометра Збірник наук. праць за матеріалами ІV всеукраїнської НТК "Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві" – Вінниця: ВНТУ, 2004 – С. 97-102
24. Попович М. М.,
Коц І. В.,
Дец О. Ю.
Вібраційні технології для підготовки сухих будівельних сумішей Збірник наук. праць за матеріалами ІV всеукраїнської НТК "Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві" – Вінниця: ВНТУ, 2004 – С. 197-199
25. Коц І. В.,
Дец О. Ю.
Вібраційна сушарка з гідроприводом Матеріали ХІ міжнародної НТК "Машиностроение и техносфера ХХІ века" Севастополь, 13-18 вересня 2004 р.
26. Ратушняк Г. С.,
Слободян Н. М.
Аналіз математичних моделей гнучкого адаптивного при вантаження для вібраційного ущільнення бетонної суміші Вісник ВПІ. – 2005, №2, с. 26-28
27. Ратушняк Г. С.,
Чухряєва О. Г.
Еколого-економічне обґрунтування вибору теплоізоляційних матеріалів для термореновації будівель Вісник ВПІ. – 2005, №3, с. 31-34
28. Ратушняк Г. С.,
Слободян Н. М.
Моделювання процесу вітросилового формування декоративних блоків при застосуванні еластичних адаптивних доущільнюванчів Вісник ВПІ. – 2005, №5, с. 42-43
29. Риндюк В. І.,
Сіянов О. І.
Применение программ пакета OPEN OFFICE в учебном процесе высш. уч. заведений Сучасні інформаційні технології VІІІ між нар. Науково-практична конференція "Наука і освіта", Дніпропетровськ, 2005
30. Коц І. В.,
Ніколайчук І. I.,
Сторожук С. Б.
Исследование рабочих параметров виброплощадки с импульсным гидроприводом Научно-технический и производственный сборник статей. Вибрация машин: измерение, снижение, защита. Выпуск 2, 2005
31. Коц І. В.,
Надутий В. П.
Динамика тяжелых грохотов с гидравлическим толкающим приводом Научно-технический и производственный сборник статей. Вибрация машин: измерение, снижение, защита. Выпуск 3, 2005
32. Ратушняк Г. С. Становлення та розвиток наукових досліджень для будівельної галузі в Подільському регіоні В зб. "Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві". – Вінниця УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2006., С. 12–20
33. Ратушняк Г. С.,
Волошин О. Б.
Математична модель циклічного гідроприводу стабілометра "Вісник Хмельницького національного університету". Технічні науки. 2006. - №5, С. 35-42
34. Ратушняк Г. С.,
Волошин О. Б.
Моделювання процесу ущільнення вібраційного гідроприводного машинного ґрунту для визначення його динамічних характеристик "Вісник Хмельницького національного університету". Технічні науки. 2006. - №1, С. 146-151
35. Ратушняк Г. С.,
Волошин О. Б.
Математична модель процесу ущільнення ґрунтів гідравлічним приводом вібраційних машин "Вісник ВПІ", 2006. – №1, С.87-97
36. Ратушняк Г. С.,
Джеджула В. В.
Контроль параметрів температурних напорів в одно та багатофазних середовищах Журнал «Вісник ВПІ», № 6 2005 р.
37. Ратушняк Г. С.,
Джеджула В. В.
Інтенсифікація теплообміну та термостабілізація біореакторів Журнал «Вісник ВПІ», № 2 2006 рік С. 26-30
38. Ратушняк Г. С.,
Джеджула В. В.
Підвищення продуктивності біогазового реактору управлінням параметрами вільноконвективних процесів теплообміну "Вісник Хмельницького національного університету". Технічні науки. 2006. - №2 Т. 1, С. 29-31
39. Ратушняк Г. С.,
Джеджула В. В.
Моделювання віброінтенсифікуючих процесів в біореакторах на основі лінгвістичної інформації Журнал "Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія" № 3, 2006 р. С. 74-78
40. Ратушняк Г. С.,
Джеджула В. В.
Інтенсифікація виробництва та підготовка біогазу для використання в теплотехнічному обладнанні Журнал "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" №8, 2005 рік
41. Ратушняк Г. С.,
Джеджула В. В.
Підготовка біогазу для використання в теплотехнічному обладнанні Нова тема К.: 2006, №2. С. 16-17
42. Ратушняк Г. С.,
Чухряєва О.Г.
Багатофакторний аналіз теплоізоляційних матеріалів для термореновації будівель на основі лінгвістичної інформації "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання". Вип. 8 – К.: КНУБА, 2006. С. 89-95
43. Ратушняк Г. С.,
Ратушняк О. Г.
Екологічне виховання в процесі становлення фахівців будівельної галузі В зб. "Гуманізм та освіта" Вінниця.: ВНТУ, 2006 p.
44. Коц І. В. Динаміка гідравлічного штовхаючого приводу грохота Збірник наукових праць "Автоматизація виробничих процесів машинобудування та приладобудування", 2006 №4
45. Коц І. В.,
Сторожук С. Б.,
Березюк О. В.
Математична модель вібраційного гідроприводу плити пресування твердих побутових відходів Збірник наукових праць "Автоматизація виробничих процесів машинобудування та приладобудування", 2006 №4
46. Коц І. В.,
Сторожук С. Б.
Дослідження робочих параметрів вібраційної трамбівки із гідроімпульсним приводом "Техніка будівництва". Вип. 1 – К.: КНУБА, 2006
47. Коц І. В.,
Надутий В. П.
Динамика тяжелых грохотов с гидравлическим толкающим приводом Н.-т. сборник: "Вибрация машин: измерение, снижение, защита", № 3, 2006. – 47-51 с.
48. Коц І. В.,
Островський А. Й.
Дослідження вібротранспортуючих пристроїв з гідроприводом Вібрації в техніці та технологіях, №3 (42), 2006. – 76-82 с.
49. Коц І. В. Математическое моделирование рабочего процесса виброгрохота с импульсным гидроприводом Збірник наукових праць НТУ "ХПІ", 2006 №3
50. Сліпенька О. П.,
Коц І. В.
Аналітичне дослідження автоклавних установок з аеродинамічним нагрівом "Вісник Хмельницького національного університету". Технічні науки. 2006. - №5, С. 93-98
51. Коц І. В.,
Петрусь В. В.
Дослідження мембранного насоса з гідравлічним автоматом реверса Всеукраїнський науково-технічний журнал "Вібрації в техніці і технологіях". – 2006. – № 1 (43). – С. 28-33
52. Коц І. В.,
Петрусь В. В.
Математична модель гідроприводу помпуючого вузла мембранного насоса Науково-технічний журнал “Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ”. – 2006.– № 2. – С. 56-61
53. Коц І. В.,
Петрусь В. В.
Теоретичні засади створення математичної моделі гідроприводу поршневого насоса Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – № 5. – С. 45-50
54. Насіковський А. Б.,
Коц І. В.
Аналітичне дослідження робочого процесу вібраційного сушильного агрегату Всеукраїнський науково-технічний журнал "Вібрації в техніці і технологіях". – 2006. – № 1 (43). – С. 41-45
55. Насіковський А. Б.,
Коц І. В.
Математичне моделювання робочого процесу вертикального вібраційного сушильного агрегату Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – № 5. – С. 42-45
56. Насіковський А. Б.,
Коц І. В.
Вібраційний сушильний агрегат з автоматизованою системою управління на основі мікропроцесорної техніки Мiжнародний науково-технiчний журнал "Iнформацiйнi технологiї та комп'ютерна iнженерiя".– 2006. – у друці.
57. Насіковський А. Б.,
Берник П. С.
Технологічні випробування вібраційної сушарки Вісник Полтавської аграрної академії. – 2006. № 5. – С. 17-19
58. Риндюк В. І.,
Друкований М. Ф.,
Матвєєв С. В.
Динамічні хвилі при швидкісному русі потягів Збірник "Автомобільні дороги і дорожне будівництво"
59. Риндюк В. І.,
Друкований М. Ф.,
Матвєєв С. В.
Про необхідність розробки нової технології зведення передмостового устрою Збірник "Автомобільні дороги і дорожне будівництво"
60. Риндюк В. І.,
Очеретний В. П.
Адаптація студентів у нових умовах організації навчального процесу Матеріали VІІІ міжнародної НКП, м. Вінниця
61. Ратушняк О. Г. Модель багатофакторної еколого-економічної оцінки матеріалів для термореновації будівель "Вісник Хмельницького національного університету". 2006. - №1, С. 53-57
62. Ратушняк О. Г. Еколого-економічна оцінка інвестиційних проектів термореновації житлових будинків Економіка: проблеми теорії та практики, 2006. – Випуск 210. – Т1 – с. 32-37
63. Берник П.С.,
Насіковський А. Б.
Технологічні випробування вібраційної сушарки Вісник Полтавської державної аграрної академії – 2006. – № 4. – С. 17-20
64. Насіковський А. Б.,
Коц І. В.
Аналітичне дослідження робочого процесу вібраційного сушильного агрегату Всеукраїнський науково-технічний журнал Вібрації в техніці та технологіях – 2006. – № 2(44). – С. 41-46
65. Насіковський А. Б.,
Коц І. В.
Математичне моделювання робочого процесу вертикального вібраційного сушильного агрегату Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – № 5. – С. 42-45
66.

Насіковський А. Б.

Вібраційний сушильний агрегат з автоматизованою системою управління на основі мікропроцесорної техніки Матеріали ХІІІ Мiжнародної конференції з автоматичного управління. Автоматика-2006 – 2006. – С. 241-247
67. Петрусь В. В.,
Коц І. В.
Теоретичні засади створення математичної моделі гідроприводу поршневого насоса Вісник ХНУ. Технічні науки. – 2006. – № 5. – С. 45-49
68. Коц І. В.,
Петрусь В. В.
Дослідження мембранного насоса з гідравлічним автоматом реверса Вібрації в техніці та технологіях. – 2006. – № 2 (44). – С. 28-33
69. Петрусь В. В.,
Коц І. В.
Автомат реверса для поршневих насосів з гідроприводом Вісник ВПІ – 2007. – № 1 (70). – С. 79-83
70. Петрусь В. В.,
Коц І. В.
Математична модель гідроприводу помпуючого вузла мембранного насоса Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. – № 4 (21). – С. 73-77
71. Петрусь В. В. Дослідження гідроприводу змішувального пристрою реактора установки з виробництва біодизеля Вісник ВПІ – 2007. – № 4 (74). – С. 132-136
72. Риндюк В. І. Формування динамічних хвиль при швидкісному русі потягів Матеріали конференції "Армування основ при будівництві та реконструкції будівель і споруд". м. Вінниця. - 2006 р.
73. Риндюк В. І. Формування динамічних хвиль та їх впливів на передмостову ділянку шляху
74. Риндюк В. І. Запобігання руйнівних процесів динамічних хвиль в насипу при швидкісному русі потягів
75. Ратушняк Г.С., Анохіна К.В. Шляхи підвищення ефективності біогазових установок Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – К: КНУБА, 2012.
76. Ратушняк Г.С., Анохіна К.В., Кощеєв І.А. Вплив температурних режимів ферментації та седиментаційних параметрів субстрату на продуктивність біогазової установки Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2013.
77. Ратушняк Г.С., Кощеєв І.А. Енергоефективність біоконверсії при термостабілізації анаеробного бродіння субстрату в біогазовій установціз тепловим насосом Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2012.
78. Ратушняк Г.С., Степанковський Р.В. Оцінювання надійності функціонування вентиляційних систем за допомогою нейрочітких мереж Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2013.
79. Ратушняк Г.С., Степанковський Р.В. Планування багатофакторного експерименту для дослідження регулюючих пристроїв аеродинамічної мережі Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, 2012
80. Ратушняк Г.С., Степанковський Р.В. Оцінка впливу конструкцій регулювальних пристроїв аеродинамічних мереж на їхні коефіцієнти місцевих опорів Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Збірник наукових праць. – Макіївка, 2013
81. Ратушняк Г.С., Степанковський Р.В. Енергоощадні схеми вентиляційних систем з вдосконаленою конструкцією регулюючих пристроїв Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». – Київ, 2013
82. Коц І.В.,
Бадьора Н.П.
Особливості розповсюдження технологічних розчинів при ін’єкційному підсиленні ґрунтових масивів Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва» - Харьков, 2013.
83.

Бадьора Н.П.,
Коц І. В.

Вплив імпульсної складової на проникність розчинів в грунтовому масиві при ін'єкційному підсиленні несучих основ споруд Будівельні конструкції: зб.наук. праць. - К.: ДП НДІБК, 2013.
84.

Коц І.В.,Бадьора Н.П.

Порівняльний аналіз методів відновлення та підсилення ґрунтових масивів несучих основ споруд Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. –Хмельницький– 2013.
85. Коц І.В.,Бадьора Н.П. Дослідження процесу імпульсного підсилення несучих основ споруд при ін’єкційному закріплені ґрунтових масивів Науково-технічний збірник «Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2013.
86.

Гамеляк І.П., Коц І.В.,

Бадьора Н.П.
Ремонт дорожнього та аеродромного одягу з використанням гідроімпульсного ін’єкційного устаткування Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги та дорожнє будівництво». – Київ – 2012.
87.

Бадьора Н.П.

Коц І.В.
Перспективне устаткування для ін’єкційного закріплення несучих основ споруд Збірник наукових праць «Вісник ОДАБА». – 2012.
88.

Колісник О.П.
Коц І. В.,
Моргун А. С.,
Савуляк В. І., Жорноклей С.О.

Дослідження процесу тепловологісної обробки бетонних виробів в пропарювальній камері з аеродинамічним нагрівачем Науково-технічний збірник «Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2012.
89.

Коц І. В.,
Колісник О.П.
Дудар І. Н.

Устаткування для виготовлення бетонних виробів Будівельні конструкції: міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво) / Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 2013.
90.

Коц И.В.,
Богатчук С.А.

Конвективная вибрационная сушильная установка с гидроимпульсным приводом Меджународный научно-технический и производственный журнал «Металургические процессы и оборудование» –2012.
91. Джеджула В.В. Економічне обґрунтування зниження постійних витрат машинобудівних підприємств за рахунок використання теплових насосів Сталий розвиток  економіки, 2012.
92. Джеджула В.В. Використання теорії нечіткої логіки при прийнятті рішень з підвищення енергоефективності промислового підприємства Вісник Хмельницького національного університету. Том 1. Економічні науки – 2012.
93. Джеджула В.В. Формування плану енергетичного розвитку машинобудівного підприємства Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Том ХІІІ. Економічні науки – 2012. 
94. Джеджула В.В. Особливості економіко-енергетичного обстеження промислових підприємств Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економіка. – 2013.
95. Джеджула В.В. Формування організаційно-економічного механізму підвищення енергоефективності промислових підприємств Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2013.
96. Джеджула В.В. Економічна ефективність заходів енергозбереження в системах генерації і транспортування теплової енергії машинобудівних підприємств Інноваційна економіка. – 2013.
97. Джеджула В.В. Сутність та організаційно-економічні передумови розвитку енергозбереження промислових підприємств Економічний часопис ХХІ. – 2013.
98. Джеджула В.В. Економічна сутність інтегральної інвестиційної привабливості енергозбережувальних заходів Економічний часопис ХХІ. – 2013.
99. Джеджула В.В. Економічна ефективність маловитратних заходів з енергозбереження в системах кондиціювання повітря промислових підприємств Вісник ВПІ. – 2013.
100. Ратушняк Г.С., Степанковский Р.В Снижение расхода энергии системами венитиляции путем совершенствования аэродинамических свойств фасонних частей Весник Бресткого государственного технического университета «Водохозяйственное строительство, теплоенергетика и геоэкология» – 2013.
101. Ратушняк Г.С., Степанковський Р.В.

Усовершенствование регулирования расходов рабочей среды аэродина-мических систем

“Молодой ученный. Ежемесячный журнал”. -2013.
102. Колесник Е.П., Коц И.В. Материальный баланс паровоздушной смеси в пропарочной камере в аэродинамическим нагревателем роботного типа Весник Бресткого государственного технического университета «Водохозяйственное строительство, теплоенергетика и геоэкология» – 2013.
103. Григоренко И.В. Систематизация дефектов ювелирных сплавов и их влияния на показатели надужности и безопосности Молодой ученый – 2013.
104. Джеджула В.В. Экономическая оценка эффективности внедрения организационных энергосберегающих мероприятий на промышленных предприятиях Современный научный вестник. – 2013.
105. Григоренко И.В Систематизация дефектов ювелирных сплавов и их влияния на показатели надужности и безопосности Молодой ученый – 2013.
106. Колесник Е. П., Коц И.В. Материальный баланс паровоздушной смеси в пропарочной камере в аэродинамическим нагревателем роботного типа Весник Бресткого государственного технического университета «Водохозяйственное строительство, теплоенергетика и геоэкология» – 2013.
107. Ратушняк Г.С., Степанковский Р.В. Снижение расхода энергии системами венитиляции путем совершенствования аэродинамических свойств фасонних частей Весник Бресткого государственного технического университета «Водохозяйственное строительство, теплоенергетика и геоэкология» – 2013.
108. Ратушняк Г.С., Степанковский Р.В.

Усовершенствование регулирования расходов рабочей среды аэродина-мических систем

“Молодой ученный. Ежемесячный журнал”. -2013.
       
: на початок :
тези доповідей
1. Ратушняк Г. С.,
Джеджула В. В.
Енергозберігаючі технології в системах виробництва біогазу Міжнародна науково-практична конференція "І-й Всеукраїнський з’їзд екологів" В.: ВНТУ, 2006. С. 229
2. Ратушняк Г. С.,
Джеджула В. В.
Автоматичне управління в системах біоконверсії ХIII міжнародна конференція з автоматичного управління (Автоматика - 2006). Тези доповідей тринадцятої міжнародної НТК м. Вінниця, 25-28 вересня 2006 року. – Вінниця, УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2006. – 495 с.
3. Сліпенька О. П.,
Коц І. В.
Підвищення якості самостійної роботи студентів Гуманізм та освіта. Збірник матеріалів VІІІ міжнародної НПК, м. Вінниця, 19-21 вересня 2006 р. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2006. – 464 с.
4. Коц І. В.,
Сліпенька О. П.,
Ніколайчук І. І.
Системи автоматизованого управління та інформаційно-вимірювального забезпечення установки для сушіння органічних матеріалів ХIII міжнародна конференція з автоматичного управління (Автоматика - 2006). Тези доповідей тринадцятої міжнародної НТК. м. Вінниця, 25-28 вересня 2006 року. – Вінниця, УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2006. – 495 с.
5 Коц І. В.,
Петрусь В. В.
Автомат реверсу для поршневих насосів з гідроприводом ХIII міжнародна конференція з автоматичного управління (Автоматика - 2006). Тези доповідей тринадцятої міжнародної НТК. м. Вінниця, 25-28 вересня 2006 року. – Вінниця, УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2006. – 238 с.
6. Насіковський А. Б.,
Коц І. В.
Вібраційний сушильний агрегат з автоматизованою системою управління на основі мікропроцесорної техніки ХIII міжнародна конференція з автоматичного управління (Автоматика - 2006). Тези доповідей тринадцятої міжнародної НТК. м. Вінниця, 25-28 вересня 2006 р. – 258 с.
7. Коц І. В.,
Риндюк В. І.
Спеціалізоване програмне забезпечення для комп’ютерного контролю та підвищення знань студентів Гуманізм та освіта. Збірник матеріалів VІІІ міжнародної НПК, м. Вінниця, 19-21 вересня 2006 р. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2006. – 464 с.
8. Власенко А. М.,
Бацула М. П.,
Плахотнік І. В.
Можливості реалізації дистанційного навчання на основі модульної технології Інтернет - освіта – наука – 2006, п’ята міжнародна конференція ІОН – 2006. Збірник матеріалів. Том 1. – Вінниця, 406 с.
9. Лісіцин Є. Ф.,
Шаманський С. Й.
Екологічні проблеми обліку стічних вод в Україні Міжнародна науково-практична конференція "І-й Всеукраїнський з’їзд екологів" В.: ВНТУ, 2006. С. 229
10. Ратушняк О. Г. Еколого-економічні аспекти запровадження ресурсозберігаючих технологій в будівництві Міжнародна науково-практична конференція "І-й Всеукраїнський з’їзд екологів" В.: ВНТУ, 2006. С. 229
11. Ратушняк О. Г. Моделирование организационно-экономических аспектов обоснования термореновационных материалов для ресурсосберегающих технологий ХІІІ Международный семинар Азиатско-Тихоокеанской академии материалов "Строительные и отделочные материалы. Стандарты ХХІ века".
12. Ратушняк Г. С.,
Анохіна К.
Енергозбереження в системах газопостачання шляхом впровадження сучасних засобів обліку споживання газу Тези студентських доповідей рекомендованих до опублікування оргкомітетом ХХХV науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. – Вінниця, 2006 – 154 с.
13. Коц І. В.,
Іванішена К. В.
Перспективні конструктивні схеми сушильних барабанів
14. Коц І. В.,
Петрусь В. П.
Моделювання робочих процесів насосних агрегатів з гідравлічним приводом
15. Коц І. В.,
Насіковський А. Б.
Дослідження тепломасообмінних потоків при сушінні матеріалів у віброкиплячому шарі
16. Ратушняк Г. С.,
Глубокий В. В.
Удосконалення технології санації підземних металевих трубопроводів
17. Коц І. В.,
Терновенко Н. Б.
Розробка енергоощадної системи опалення теплиць
18. Коц І. В.,
Семенко Б. В.
Дослідження режимів та розробка конструкцій для забезпечення необхідного мікроклімату в кабіні транспортного засобу
19. Ратушняк Г. С.,
Степанковський Р. В.
Підвищення ефективності протикорозійного захисту підземних трубопроводів
20.

Жеболенко О.С.,Коц І.В.

Устаткування для утилізації низькопотенціальної енергії в гірничій промисловості XLIІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладаць-кого складу, співробітників та студентів університету з участтю працівників нау-ково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2013/
21.

Драган Д.Ю.,Коц І.В.

Будинок пасивного типу та особливості його конструктивного виконання
22.

Янчук І.О., Коц І.В.

Особливості дії низькочастотного вібраційного навантаження на якість кристалізації розплавів кольорових металів
23. Урдинець С.В., Панкевич О.Д., Вовк Т.Ю. Супутникові технології в геодезії
24. Старушок Н.Ю., Ратушняк Г.С. Теплові насоси в системах теплопостачання
25. Савчук С.В., Джеджула В.В. Порівняння систем кондиціонування повітря у громадських будинках
26. Поліщук М.В., Петрусь В. В. Шляхи підвищення енергоефективності систем опалення
27

Гаєвський Д.А., Підгаєць Р.В., Коц І. В

Дорожні та аеродромні теплопокриття
28

Павлюк О.І.,Коц І.В.

Створення ефективної технології утилізації органічних відходів на основі низькотемпературного синтезу
29 Луценко Л.Д., Пономарчук І.А. Економічна ефективність використання ежекційних повітророзподільників для систем вентиляції громадських будівель
30 Купрій Ю.В., Титко О.В. Енергоефективні технології в системах ТГПіВ
31 Купрій Б.С., Слободян Н.М. Енергозбереження в системах ТГПіВ
32 Кощеєв І.А., Ратушняк Г.С. Енергоефективність біоконверсії при термостабілізації анаеробного бродіння субстрату в біогазовій установці з альтернативним джерелом тепла
33 Жорноклей С.О.,  Коц І.В. Теплові камери для сушіння фарбованих виробів
34 Янчук І.О. Установка гідроімпульсного баротермічного просочування органічних матеріалів Materialy IX Midzynarodowej naukowi-praktycznej konferenji "Dynamika naukowych badan – 2013" Volume 11. Budownictwo i architektura.: Przemysl. ISBN 978-966-8736-05-6 Nauka i studia – 88 stran. 39 – 42 str.
35 Янчук І.О.

Особливості дії низькочастотного вібраційного
навантаження на якість кристалізації розплавівкольорових металів

Materialy IX Midzynarodowej naukowi-praktycznej konferenji "Dynamika naukowych badan – 2013" Volume 13. Tehniczne nauki.: Przemysl. ISBN 978-966-8736-05-6 Nauka i studia – 88 stran. 7 – 9 str.

36

Ратушняк Г.С.,Кощеєв І.А.

Енергоефективність біоконверсії при термостабілізації анаеробного бродіння субстрату в біогазовій установці з альтернативним джерелом тепла Вібрації та технології в переробних і харчових виробництвах. – Вінниця: ВНАУ, 2013. –с. 62-66
37

Ратушняк Г.С.,Степанковський Р.В.

Удосконалення регулювання багатофазових потоків в системах аспірації харчових та переробних виробництв
38

Коц І.В.,
Павлюк О.І.,Луценко Л.Д.

Створення ефективної технології утилізації органічних відходів на основі низькотемпературного синтезу
39

Гамеляк І. П.,
Колісник О. П.,
Коц І. В.

Використання аеродинамічного нагріву при тепловологісній обробці бетонних дорожніх плит LXIX наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К: НТУ, 2013. –
с. 200-202
40

Гамеляк І. П.,
Бадьора Н. П.,
Коц І. В.

Використання методу ін’єктування при підсиленні дорожніх і аеродромних одягів та грунтової основи схилів доріг
41

Гамеляк І. П.,
Бауман К. В.,Коц І. В.

Кінетика утворення бітумної емульсії в установці з кавітаційним диспергатором
42 В.В. Джеджула Моделювання процесу прийняття рішень з підвищення енергоефективності підприємства Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: Тези доповідей науково-практичної конференції. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012. – С. 83-85.
43 В.В. Джеджула Економіко-математичне моделювання витрат на модернізацію будівель Сучасний стан і тенденція розвитку економіки країни: Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Центр економічних досліджень і розвитку, 2012. Ч.1. – 136 с.
44 В.В. Джеджула Економічне обґрунтування зниження постійних витрат машинобудівних підприємств за рахунок використання теплових насосів Сталий розвиток  підприємств, регіонів, країн: Матеріали міжнародної наукової конференції, 5-7 листопада 2012, м. Дніпропетровськ./ ред. кол.: В.М. Шаповал [та ін.]. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Т1. – С. 99-101.
45 В.В. Джеджула Особливості економіко-енергетичного обстеження промислових підприємств Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах: матеріали ІІ-ї Всеукраїнської  науково-практичної конференції 15-16 березня 2013 року. м. Мукачево/ ред. кол.: Лендєл М.А. [та ін.] – Мукачево: Мукачівський державний  університет
46 В.В. Джеджула Інвестування заходів енергозбереження промислових підприємств Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 235-239.
47 В.В. Джеджула Визначення економічної ефективності енергозберігаючих заходів з використанням різних методів Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Львівська політехніка, 2013. – С. 372-374.
48 В.В. Джеджула Енергетичний аудит як засіб забезпечення ефективності енергоспоживання промислових підприємств Формування конкурентоспроможної економіки України: сучасні проблеми та перспективи:[Зб. наук.-метод. праць]. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2012. – С.  92-93.
49

Колісник О.П.,
Коц І. В.,
Гандзейчук О.С.,
Богатчук С.А.

Сушіння сипучих органічних матеріалів Materialy IX mezinarodni vedecko – prakticka konference "Moderni vymozenocti vedy" – 2013" Vystavba a architektura: Praha. Publishing House " Education and Science ISBN 978-966-8736-05-6  Dil 72" s.r.o. – 88 stran
50

Коц І. В.,
Жеболенко О. С.,
Колісник О.П.

Дослідження робочого процесу обробки бетонних виробів у пропарювальній камері з аеродинамічним нагрівачем роторного типу

Materialy IX Midzynarodowej naukowi-praktycznej konferenji "Dynamika naukowych badan – 2013" Volume 13. Tehniczne nauki.: Przemysl. ISBN 978-966-8736-05-6 Nauka i studia – 88 stran. 11 – 16 str.

: на початок :
патенти
1. Коц І. В.,
Лялюк О. Г.
Бетононасос Патент України № 28917А Бюл. №5 – 11, 2000 р.
2 Насіковський А. Б.,
Петрусь В. В.,
Коц І. В.
Компресор з гідравлічним приводом Деклараційний патент № 9736U, 17.10.2005, Бюл. №10
3 Насіковський А. Б.,
Петрусь В. В.,
Коц І. В.
Вібраційний сушильний агрегат Деклараційний патент № 9102, 15.09.2005, Бюл. № 9-10 с.
4 Насіковський А. Б.,
Петрусь В. В.,
Коц І. В.,
Сліпенька О. П.
Установка для сушіння рідких матеріалів Деклараційний патент № 17238, 15.09.2006, Бюл. №9.
5 Насіковський А. Б.,
Петрусь В. В.,
Коц І. В.,
Сліпенька О. П.
Комбінований агрегат для сушіння дисперсних матеріалів Деклараційний патент № 14546, 15.05.2006, Бюл. №5.
6 Насіковський А. Б.,
Петрусь В. В.,
Коц І. В.
Комбінований агрегат для сушіння і охолодження сипучих матеріалів Деклараційний патент № 10463, 15.11.2006, Бюл. №11.
7. Коц І. В.,
Ніколайчук І. І.,
Сліпенька О. П.,
Ященко О. О.
Тренажер - ортопедичний тредбан Деклараційний патент № 17237, 15.09.2006, Бюл. №9.
8 Коц І. В.,
Сліпенька О. П.,
Сторожук С. Б.,
Ніколайчук І. І.
Гідравлічний вібратор для глибинного ущільнення бетонної суміші Деклараційний патент № 17231, 15.09.2006, Бюл. №9.
9 Власенко А. М.,
Риндюк В. І.,
Пентюк Б. М.
Пристрій для зачистки керамічних заготовок Деклараційний патент № 11965, 2006, Бюл. №1.
10 Джеджула В. В.,
Ратушняк Г. С.
Біогазовий реактор Деклараційний патент № 15894, 17.02.2006, Бюл. №7.
11 Джеджула В. В.,
Ратушняк Г. С.
Експериментальна установка для вимірювання середніх температур та температурних напорів Деклараційний патент № 13260, 15.032006, Бюл. №3.
12 Глубокий В. В.,
Ратушняк Г. С.
Пристрій для санації трубопроводів Деклараційний патент № 15904, 17.07.2006, Бюл. №7.
13 Насіковський А. Б.,
Коц І. В. та ін.
Агрегат для вібраційного сушіння Патент України на корисну модель № 26734. МПК6 F26B 17/10. Реєстраційний номер заявки u200703562; Заявл. 02.04.2007. Опубл. 10.10.2007. Бюл. №10.
14 Коц І. В.,
Петрусь В. В.
Мембранний гідропривідний насос Патент України на корисну модель № 23901. МПК6 F04В 43/06. Реєстраційний номер заявки u200701165; Заявл. 05.02.2007. Опубл. 11.06.2007. Бюл. №8.
15 Коц І. В.,
Петрусь В. В. та ін.
Насос мембранного типу з гідравлічним приводом Патент України на корисну модель № 27788. МПК6 F04В 43/06. Реєстраційний номер заявки u200708355; Заявл. 20.07.2007. Опубл. 12.11.2007. Бюл. №10.
16 Коц І. В,
Мимрик Л. В.
Статичний змішувач Патент України на корисну модель № 27787. МПК (2006) B01F 13/00. Реєстраційний номер заявки u200708352; Заявл. 20.07.2007. Опубл. 12.11.2007. Бюл. №10.
17

Коц І.В.
Петрусь В.В.;
Штанько О. С. Насіковський А. Б.

ГІДРОПРИВІДНИЙ НАСОС МЕМБРАННОГО ТИПУ Патент на корисну модель України № 28377, МПК F04B 43/06 , реєстраційний номер заявки  u200707427, заявл. 02.07.2007, опубл. 10.12.2007, бюл. №20
18

Ратушняк Г .С.
Коц І.В.
Петрусь В.В.;
Насіковський А. Б

ГІДРОПРИВОДНИЙ МЕМБРАННИЙ НАСОС Патент на корисну модель України № 29362, МПК F04B 43/06 , реєстраційний номер заявки  u200710316, заявл. 17.09.2007, опубл. 10.01.2008, бюл. №1
19

Коц І.В.
Петрусь В.В.

МЕМБРАННИЙ НАСОС З ГІДРАВЛІЧНИМ ПРИВОДОМ Патент на корисну модель України №  34895, МПК F04B 43/06, реєстраційний номер заявки u200804112, заявл. 01.04.2008, опубл. 26.08.2008, бюл. №16
20 Ратушняк Г.С.; Анохіна  К.В. Біогазова установка Патент на корисну модель України № 36453, МПК C02F 11/04, реєстраційний номер заявки  u200806844, заявл. 19.05.2008, опубл. 27.10.2008, бюл. №20
21

Ратушняк Г.С.;
Волошин О.Б.

Стабілометр Патент на корисну модель України № 40952, МПК  G01N 3/10, реєстраційний номер заявки  u200814721, заявл. 22.12.2008, опубл. 27.04.2009, бюл. №8
111.

Борисенко А.А.;
Бауман К.В.;
Коц І.В.

Установка для приготування бітумних емульсій Патент на корисну модель України №  37338 , МПК E01C 19/00, реєстраційний номер заявки   u200807653 , заявл. 04.06.2008, опубл. 25.11.2008, бюл. №22
112.

Бауман К.В.;
Коц І.В.

Установка для сушіння сировини Патент на корисну модель України №  35967 , МПК F26B 3/00, реєстраційний номер заявки   u200805829 , заявл. 05.05.2008, опубл. 10.10.2008, бюл. №19
113.

Коц І. В.;

Петрусь В. В.
Діафрагмовий насос з гідроприводом Патент на корисну модель України №  34894, МПК F04B 43/06, реєстраційний номер заявки u200804111, заявл. 01.04.2008, опубл. 26.08.2008, бюл. №16
114.

Коц І.В.;

Колісник О.П.
Спосіб тепловологічної обробки бетонних виробів Патент на корисну модель України №  40455 , МПК C04B 40/00 , реєстраційний номер заявки   u200812911 , заявл. 05.11.2008, опубл. 10.04.2009, бюл. №7
115.

Коц І.В.;

Колісник О.П.
Пропарювальна камера Патент на корисну модель України №  40453 , МПК C04B 40/00, реєстраційний номер заявки   u200812905 , заявл. 05.11.2008, опубл. 10.04.2009, бюл. №7
116.

Насіковсбкий А.Б.;

Коц І.В.
Вібраційна площадка для ущільнення Патент на корисну модель України №  40953, МПК B28B 1/08, реєстраційний номер заявки  u200814724, заявл. 22.12.2008, опубл. 27.04.2009, бюл. №7
117.

Коц І. В.;

Петрусь В. В.
Гідропривідний діафрагмовий насос Патент на корисну модель України №  34892, МПК F04B 43/06, реєстраційний номер заявки u200804106 , заявл. 01.04.2008, опубл. 26.08.2008, бюл. №14
118.

Борисенко А.А.;
Бауман К.В.;
Коц І.В.;

Гамеляк І.П.
Вузол диспергування Патент на корисну модель України № 40984 , МПК B01F 13/00, реєстраційний номер заявки  u200815036, заявл. 26.12.2008, опубл. 27.04.2009, бюл. №12
119.

Дмитрієв Ю. О.; Косенко Ю.В.;
 Коц І.В.;

Шишко В.М.
Установка для виготовлення біодизельного пального

Патент на корисну модель України № 42966 , МПК C10L 1/18 , реєстраційний номер заявки  u200902369, заявл. 17.03.2009, опубл. 27.07.2009, бюл. №14

120.

Дмитрієв Ю. О.; Косенко Ю.В.;
 Коц І.В.;
Шишко В.М.;

Білоус Ю.Е.
Вітрильний двигун Патент на корисну модель України №  43268, МПК F03D 3/06, реєстраційний номер заявки  u200902370  , заявл. 17.03.2009, опубл. 10.08.2009, бюл. №17
121.

Дмитрієв Ю. О.; Косенко Ю.В.;
 Коц І.В.;
Шишко В.М.;
Білоус Ю.Е.

Вітрильний двигун Патент на корисну модель України №  43268, МПК F03D 3/06, реєстраційний номер заявки  u200902370  , заявл. 17.03.2009, опубл. 10.08.2009, бюл. №17
122.

Петрусь В.В.;

Коц І.В.
Гідропривідний мембранний насос Патент на корисну модель України № 45361, МПК F04B 43/06 , реєстраційний номер заявки  u200904792, заявл. 15.05.2009, опубл. 10.11.2009, бюл. №21
123.

Дикий В.В.;
Колісник О.П.;
Коц І.В.;

Сторожук С.Б.
Спосіб виготовлення бетонних опор для садових та виноградних шпалер Патент на корисну модель України № 45422, МПК C04B 40/02, реєстраційний номер заявки  u200905576, заявл. 1.06.2009, опубл. 10.11.2009, бюл. №21
124.

Петрусь В.В.;

Коц І.В.
Гідропривідний мембранний насос Патент на корисну модель України № 46805, МПК F04B 43/06 , реєстраційний номер заявки  u200906398, заявл. 19.06.2009, опубл. 11.01.2010, бюл. №1
125. Ратушняк Г.С.; Анохіна  К.В. Біогазова установка Патент на корисну модель України № 49746, МПК C02F 11/04, реєстраційний номер заявки u200911674, заявл. 16.11.2009, опубл. 11.05.2010, бюл. №9
127.

Цуркан О.В.; Герасимов О.О.; Коц І.В.

Лоткова вібраційна сушарка Патент на корисну модель України № 48696, МПК F04B 43/06, реєстраційний номер заявки u200911152, заявл. 03.11.2009, опубл. 25.03.2010, бюл. №6
128.

Цуркан О.В.; Герасимов О.О.;

 Коц І.В.
Спосіб сушіння насіння Патент на корисну модель України № 48697, МПК F04B 43/06, реєстраційний номер заявки u200911153, заявл. 03.11.2009, опубл. 25.03.2010, бюл. №6
129.

Бауман К.В.;
Коц І.В.;
Швець В.В.;

Христич О.В.
Високопродуктивна кавітаційна установка для приготування бітумних емульсій Патент на корисну модель України №  48270 , МПК E01C 19/00 , реєстраційний номер заявки  u200909874, заявл. 28.09.2009, опубл. 10.03.2010, бюл. №5
130. Степанковський Р.В.,Ратушняк Г. С. Дросельний пристрій Патент на корисну модель України № 44940, МПК F16K 7/00, B08B 15/00, реєстраційний номер заявки  u200903248, заявл. 06.04.2009, опубл. 26.10.2009, бюл. №20
131.

Коц І.В.,
Петрусь В. В.,
 Дрончак В. О.

Бадьора Н.П.
Пристрій для імпульсного нагнітання сумішей в ґрунт основ фундаментів Патент на корисну модель      № 48147 U Україна,MПK8  E02D 3/12, Е21В 43/20, E21D 20/00 реєстраційний номер заявки– u200909024; заявл. 31.08.2009; опубл. 10.03.2010 -  Бюл. №5.
132.

Коц І.В.

Бадьора Н.П.
Установка імпульсної дії для нагнітання сумішей в ґрунтовий масив Патент на корисну модель      № 54122 U Україна,MПK8  E02D 3/12, Е21В 43/20, E21D 20/00,реєстраційний номер заявки– u201005469; заявл. 05.05.2010; опубл. 25.10.2010 -  Бюл. №20.
133.

Дмитрієв Ю.О.; Косенко Ю.В.; 

Коц І.В.; Шишко В.М.
Вітроенергетична установка Патент на корисну модель України № 59359, МПК F03D 1/06, реєстраційний номер заявки u201013164 , заявл. 05.11.2010, опубл. 10.05.2011, бюл. №9
134.

Цуркан О.В.;
 Міщук Т.О.;

Коц І.В.
Установка для баротермічної обробки харчової сировини Патент на корисну модель України №  59636 , МПКB01J 3/00 , реєстраційний номер заявки    u201012947, заявл. 01.11.2010, опубл. 25.05.2011, бюл. №10
135.

Ратушняк Г.С.,

Бікс Ю.С.
Установка для вимірювання горизонтальної складової тиску в масиві бетонної суміші Патент на корисну модель України №  69747 , МПК G01N 3/10, реєстраційний номер заявки u201112884, заявл. 02.11.2011, опубл. 10.05.2011, бюл. №5
136.

Коц І.В.

Бадьора Н.П.
Установка для нагнітання будівельних розчинів в ґрунтовий масив Патент на корисну модель №63266, MПK8  E02D 3/12, Е21В 43/20, E21D 20/00, реєстраційний номер заявки – u201100502; заявл. 17.01.2011.; опубл. 10.10.2011 – Бюл. № 19.
137. Степанковський Р.В.,Ратушняк Г. С. Дросельний пристрій Патент на корисну модель України № 61410, МПК F16K 7/00, B08B 15/00, реєстраційний номер заявки  u201101773, заявл. 15.02.2010, опубл. 25.08.2011, бюл. №16
138.

Кирилова І.О.;

Коц І.В.
Установка для гідроімпульсного баротермічного просочування органічних матеріалів атент на корисну модель України №58430, МПК B27K 3/08, B27K 3/50, реєстраційний номер заявки u201011743, заявл. 04.10.2010, опубл. 11.04.2011, бюл. №7
139. Ратушняк Г.С.; Анохіна  К.В.; Джеджула В.В. Біогазова установка Патент на корисну модель України № 54116, МПК C02F 11/04, реєстраційний номер заявки u201005458, заявл. 05.05.2010, опубл. 25.10.2010, бюл. №20
140. Правдюк Н. Л.; Цуркан О.В.; Коц І.В.; Герасимов О.О. Вібраційна сушарка Патент на корисну модель України № 63561 , МПК F04B 43/06, реєстраційний номер заявки  u20120217, заявл. 28.03.2011, опубл. 10.10.2011, бюл. №19
141. Правдюк Н.Л.; Цуркан О.В.; Міщук Т.О.; Коц І.В. Спосіб автоклавної обробки матеріалів та виробів Патент на корисну модель України № 64644 , МПК F04B 43/06, реєстраційний номер заявки   u201105319, заявл. 26.04.2011, опубл. 10.11.2011, бюл. №21
142. Ратушняк Г. С.; Слюсаренко Р. П.; Ободянська О. І.; Бікс Ю. С. Матеріал для виготовлення анодного заземлювача Патент на корисну модель України № 61665, МПК C23F 13/00, реєстраційний номер заявки u201100009, заявл. 04.01.2011, опубл. 25.07.2011, бюл. №14
143. Ратушняк Г.С.; Лялюк О. Г.; Анохіна К.В.; Кощеєв І.А. Біогазоіва установка Патент на корисну модель України №  64957, МПК C02F 11/04, реєстраційний номер заявки u u201104704, заявл. 18.04.2011, опубл. 25.11.2011, бюл. №20
144. Ратушняк Г.С.; Лялюк О. Г.; Анохіна К.В.; Кощеєв І.А. Біогазоіва установка Патент на корисну модель України №  64957, МПК C02F 11/04, реєстраційний номер заявки u u201104704, заявл. 18.04.2011, опубл. 25.11.2011, бюл. №20
145. Ратушняк Г. С.; Джеджула В. В.; Кощеєв І.А. Біогазова установка з тепловим насосом Патент на корисну модель України № 63825 , МПК C02F 11/04, реєстраційний номер заявки u201102656, заявл. 09.03.2011, опубл. 25.10.2011, бюл. №20
146.

Ратушняк Г.С.,

Бікс Ю.С.
Установка для вимірювання горизонтальної складової тиску в масиві бетонної суміші Патент на корисну модель України №  69747 , МПК G01N 3/10, реєстраційний номер заявки u201112884, заявл. 02.11.2011, опубл. 10.05.2011, бюл. №5
147. Степанковський Р.В.,
Ратушняк Г. С
Дросельний пристрій Патент на корисну модель України № 66912, МПК F16K 7/00, B08B 15/00, реєстраційний номер заявки u201107810 заявл. 21.06.2010, опубл. 25.01.2012, бюл. №2
148. Ратушняк Г. С.; Слюсаренко Р. П.; Ободянська О. І.; Бікс Ю. С. Матеріал для виготовлення анодного заземлювача Патент на корисну модель України № 61666, МПК C23F 13/00, реєстраційний номер заявки u201100011, заявл. 04.01.2011, опубл. 25.07.2011, бюл. №14
149.

Коц І.В.,
Сторожук С.Б.

Бадьора Н.П.
Вібраційна трамбівка Патент на корисну модель  № 73077 U Україна,MПK8  B28B 1/093; реєстраційний номер заявки– u201202372; заявл. 28.02.2012; опубл. 10.09.2012 -  Бюл. №17. 
150.

Коц І.В.,
Сторожук С.Б.

Бадьора Н.П.
Ущільнювач ударно-вібраційної дії для формування жорстких бетонних сумішей Патент на корисну модель  № 73079 U Україна,MПK8  E04G 21/08; реєстраційний номер заявки– u201202375; заявл. 28.02.2012; опубл. 10.09.2012 -  Бюл. №17. 
151.

Григоренко І. В.;

Коц І. В.
Ювелірний сплав на основі золота Патент на корисну модель України № 74703 , МПК C22C 5/00, C22C 9/00, реєстраційний номер заявки u201204389, заявл. 09.04.2012, опубл. 12.11.2012, бюл. №21
152.

Григоренко І. В.;

Коц І. В.
Ювелірний сплав на основі золота Патент на корисну модель України № 74709 , МПК C22C 5/00, C22C 9/00, реєстраційний номер заявки u201204389, заявл. 09.04.2012, опубл. 12.11.2012, бюл. №21
153.

Григоренко І. В.;

Коц І. В.
Ювелірний сплав на основі золота Патент на корисну модель України № 74710 , МПК C22C 5/00, C22C 9/00, реєстраційний номер заявки u201204389, заявл. 09.04.2012, опубл. 12.11.2012, бюл. №21
154.

Григоренко І. В.;

Коц І. В.
Ювелірний сплав на основі золота Патент на корисну модель України № 74704 , МПК C22C 5/00, C22C 9/00, реєстраційний номер заявки u201204389, заявл. 09.04.2012, опубл. 12.11.2012, бюл. №21
155.

Григоренко І. В.;

Коц І. В.
Ювелірний сплав на основі золота Патент на корисну модель України № 74702 , МПК C22C 5/00, C22C 9/00, реєстраційний номер заявки u201204389, заявл. 09.04.2012, опубл. 12.11.2012, бюл. №21
156. Коц І.В.; Петрусь В.В.; Дрончак В.О.; Мєхєдов А. Є.; Бабій С. М. Гідропривідний мембранний насос Патент на корисну модель України № 71744, МПК F04B 43/06, реєстраційний номер заявки u201200234, заявл. 06.01.2012, опубл. 25.07.2012, бюл. №14
157. Ратушняк Г. С.; Слюсаренко Р. П.; Ободянська О. І. Глибинний анодний заземлювач Патент на корисну модель України № 74372 , МПК C23F 13/00, реєстраційний номер заявки u201204424, заявл. 09.04.2012, опубл. 25.10.2012, бюл. №14
158. Ратушняк Г. С.; Слюсаренко Р. П.; Ободянська О. І.; Глибинний анодний заземлювач Патент на корисну модель України № 74373 , МПК C23F 13/00, реєстраційний номер заявки u201204424, заявл. 09.04.2012, опубл. 10.09.2012, бюл. №14
159.

Коц І.В.
Бадьора Н.П.

Перистальтичний насос Патент на корисну модель  № 71301 U Україна,MПK8  B65G 53/30 реєстраційний номер заявки– u201115338; заявл. 26.12.2011; опубл. 10.07.2012 -  Бюл. №13. 
160.

Коц. І.В.,
Богатчук С.А.

Вертикальна вібраційна сушарка сипучих органічних матеріалів з гідроімпульсним приводом Патент на корисну модель України № 76466 , МПК B65G 27/00, реєстраційний номер заявки u201205868, заявл. 14.05.2012, опубл. 10.01.2013, бюл. №1
161.

Коц. І.В.,
Богатчук С.А.

Вібраційний конвеєр для транспортування сипучих органічних матеріалів Патент на корисну модель України № 76465 , МПК B65G 27/00, реєстраційний номер заявки u201205867, заявл. 14.05.2012, опубл. 10.01.2013, бюл. №1
162

Григоренко І. В.,
Коц І. В.

Ювелірний сплав на основі золота Патент на корисну модель України № 76404
163

Коц І. В.,

Богатчук С. В.
Вібраційний конвеєр для транспортування сипучих органічних матеріалів Патент на корисну модель України № 76465
164

Коц І. В.,

Богатчук С. В.
Вертикальна вібраційна сушарка сипучих органічних матеріалів з гідроімпульсним приводом Патент на корисну модель України № 76466
165

Коц І. В.,

Дудар І. Н., Колісник О. П.
Устаткування для виготовлення будівельних виробів Патент на корисну модель України № 76923
166

Коц І. В.,

Бауман К. В.
Спосіб виготовлення бітумних емульсій Патент на корисну модель України № 76925
167

Коц І. В.

Богатчук С. В.
Термовакуумна вібросушарка сипучих органічних матеріалів Патент на корисну модель України № 77058
168 Коц І. В., Бадьора Н.П, Колісник О. П Двомасний вібраційний конвеєр Патент на корисну модель України № 77059
169 Коц І.В., Бадьора Н.П. Ін’єкційний спосіб укріплення грунтів Патент на корисну модель України № 79358
170

Коц І. В.,
Колісник О. П.,

Богатчук С. А.
Рециркуляційна установка аеродинамічного нагріву повітря Патент на корисну модель України № 79365
171

Цуркан О. В., Герасімов О. О., Коц І. В.,

Горбатюк В. А.
Спосіб сушіння насіння Патент на корисну модель України № 79839
172 Ратушняк Г. С., Лялюк О. Г., Кощеєв І. А. Біогазова установка Патент на корисну модель України № 79368
173 Коц І.В., Бадьора Н.П. Ін’єктор для закріплення несучих основ споруд Патент на корисну модель України № 81613
174 Коц І.В., Бадьора Н.П., Гамеляк І.П. Спосіб закріплення схилів ін’єкцією Патент на корисну модель України № 81614
175 Коц І.В., Бадьора Н.П. Спосіб підвищення несучої здатності висячих паль Патент на корисну модель України № 81617
176 Коц І.В., Бадьора Н.П. Ін’єкційний спосіб ремонту ізоляційних покриттів підземних трубопроводів Патент на корисну модель України № 81619
177 Коц І.В., Бадьора Н.П. Розчинонасос із гідроімпульсним приводом Патент на корисну модель України № 81620
178 Ратушняк Г. С., Степенковський Р. В. Регулюючий відвід Патент на корисну модель України № 81628
179 Ратушняк Г. С., Степенковський Р. В. Регулюючий пристрій прямокутного повітропроводу Патент на корисну модель України № 82089
180

Коц І.В.,

Гамеляк І.П, Бадьора Н.П.
Спосіб ремонту земляного полотна Патент на корисну модель України № 83365
181

Коц І.В., Бадьора Н.П.

Спосіб корегування нерівномірності просідань під будівлями та спорудами на плитному фундаменті Патент на корисну модель України № 83367
: на початок :
монографії
1 Иванов М. Е.,
Матвеев И. Б.,
Искович-Лотоцкий Р. Д.,
Пишенин В. А.,
Коц И. В.
Гидропривод сваепогружающих и грунтоуплотняющих машин М.: Машиностроение, 1977. - 174 с.
2 Искович-Лотоцкий Р. Д.,
Коц И. В.,
Иванов М. Е.
Специальная гидроаппаратура управления короткоходовыми возвратно-поступательными механизмами и вращательными перемещениями в машиностроении М.: НИИМаш, 1982. - 52 с.
3 Ратушняк Г. С.,
Шаманський С. Й.
Критеріальний метод оцінювання засобів обліку в системах водопостачання Вінниця: Універсум-Вінниця, 2003 – 180 с.
4 Панкевич О. Д.,
Штовба С. Д.
Діагностування тріщин будівельних конструкцій на основі нечітких баз знань м. Вінниця: Універсум-Вінниця. 2005. - 106 c.
5 Риндюк В. І. та ін. Армовані основи будівель та споруд м. Вінниця: Універсум-Вінниця. 2006. - 236 c.
6 Ратушняк Г. С.,
Слободян Н. М.
Вібросилова технологія формування декоративних бетонних виробів Вінниця: Універсум-Вінниця, 2007. – 161 с.
7 Титко О. В. Оцінка ефективності фундаментів з групи взаємозалежних паль м. Вінниця: Універсум-Вінниця. 2007. - 114 c.
8 Ратушняк Г. С., Джеджула В. В. Інтенсифікація біоконверсії коливальним перемішуванням субстрату Вінниця: Універсум-Вінниця, 2008. – 118 с.
9 Коц І. В.
Петрусь В. В.
Насоси з гідравлічним приводом для перекачування високов’язких, агресивних та абразивовмісних середовищ Вінниця: Універсум-Вінниця, 2012. – 196 с.
10

Коц І. В.,
Колісник О. П.

Тепловологісна обробка бетонних виробів з використанням аеродинамічного нагрівання Вінниця: Універсум-Вінниця, 2013. – 100 с.
11

Коц І. В.,
Бауман К. В.

Кавітаційна технологія виготовлення бітумних емульсій Вінниця: Універсум-Вінниця, 2013. – 126 с.
12 Ратушняк Г.С., Анохіна К.В. Енергоефективні технологічні процеси та обладнання біоконверсії Вінниця: Універсум-Вінниця, 2013. – 148 с.
: на початок :

          Участь викладачів кафедри у роботі експертних рад, ВАК, ДАК,
інших спеціалізованих рад, НМК

         Професор Ратушняк Г. С. активно працює в спецраді К 05.052.04 при Вінницькому нацiональному технічному університеті за спеціальностями "Будівельні матеріали та вироби" та "Технологія та організація промислового та цивільного будівництва", є членом науково-методичної комісії Міністерства освіти та науки України з геодезії та картографії, приймає участь у роботі експертних рад державної акредитаційної комісії.

: на початок :

Підготовка магістрів

          Кафедра ІСБ здійснює підготовку магістрів будівництва.
          За останні роки було захищено 27 магістерських дисертацій.№ п/п ПІБ магістра Науковий керівник Тема магістерської дисертації Рік захисту
1. Дец Олександр Юрійович Коц І. В. Вібраційна сушка для термічної обробки сипучих матеріалів 2003 р.
2. Левицький Олександр Анатолійович Ратушняк Г. С. Оцінка технічного стану системи теплопостачання мікрорайону 2003 р.
3. Войтенко Олексій Сергійович Ратушняк Г. С. Управління організаційно-технологічними заходами підвищення ефективності роботи газового господарства м. Вінниці 2004 р.
4. Джеджула В’ячеслав Васильович Ратушняк Г. С. Тепловіддача від поверхні в умовах омивання її локальним нерівномірним газорідинним середовищем 2004 р.
5. Попова Марина Олексіївна Коц І. В. Управління заходами енергозбереження промислових підприємств 2004 р.
6. Резидент Дмитро Миколайович Коц І. В. Теплогенеруючі пристрої для нагріву рідин 2004 р.
7. Слюсаренко Руслан Петрович Ратушняк Г. С. Вдосконалення управління процесами енергозбереження в системі газового господарства м. Вінниці 2004 р.
8. Скородзієвська Лариса Василівна Коц І. В. Аеродинамічні камери для сушіння лікарських рослин 2004 р.
9. Цибульський Олександр Юрійович Ратушняк Г. С. Управління організаційно-технологічними процесами по вдосконаленню ефективності роботи теплопостачання 2004 р.
10. Горобчук Інна Валеріївна Коц І. В. Розробка устаткування та дослідження робочих процесів сушіння тканин 2005 р.
11. Марчук Ольга Миколаївна Власенко А. М. Дослідження термічної і гідродинамічної взаємодії плазмового струменя з бетоном 2005 р.
12. Тхор Тетяна Володимирівна Ратушняк Г. С. Дослідження теплового режиму приміщення з комбінованою електричною системою опалення 2005 р.
13. Насіковський Андрій Броніславович Коц І. В. Дослідження тепломасообмінних потоків при сушінні матеріалів у віброкиплячому шарі 2006 р.
14. Петрусь Віталій Володимирович Коц І. В. Моделювання робочих процесів насосних агрегатів з гідравлічним приводом 2006 р.
15. Степанковський Роман Володимирович Ратушняк Г. С. Вдосконалення системи протикорозійного захисту розгалуженої мережі технологічних трубопроводів 2006 р.
16. Терновенко Наталя Борисівна Коц І. В. Розробка енергоощадної системи опалення теплиць 2006 р.
17. Бауман Катерина Володимирівна Коц І. В. Моделювання процесів камерного сушіння деревини 2007 р.
18. Семенко Богдан Валентинович Коц І. В. Математичне моделювання теплових режимів в приміщеннях типу «Зимовий сад» 2007 р.
19. Глубокий Віталій Васильович Ратушняк Г. С. Реновація та санація підземних сталевих газопроводів 2008 р.
20. Анохіна Катерина Володимирівна Ратушняк Г. С. Дослідження теплового режиму біогазових реакторів 2008 р.
21. Друкована Анна Олександрівна Коц І. В. Установка з термічної утилізації органічних відходів шляхом піролізу 2009 р.
22. Любенко Олена Володимирівна Коц І. В. Моделі робочих процесів зневоднення та сушіння сипучих матеріалів 2009 р.
23. Ободянська Ольга Ігорівна Ратушняк Г. С. Оцінка та прогнозування технічного стану системи газопостачання 2009 р.
24. Надворецька Світлана Миколаївна Коц І. В. Оптимізація конструкції та вихідних параметрів теплового пункту гарячого водопостачання гуртожитку у м. Вінниця 2009 р.
25. Заболотна Інна Петрівна Коц І. В. Вдосконалення системи опалення та вентиляції адміністративного будинку у
м. Дніпропетровськ
2009 р.
26. Собчук Юлія Миколаївна Ратушняк Г. С.

Сучасний стан паливно-енергетичного комплексу України: шляхи зменшення енергоспоживання.Частина ІІ. Енергозберігаючі системи опалення та газопостачання 40-квартирної житлової будівлі у м. Жмеринка

2009 р.
27. Саврась Іван Іванович Ратушняк Г. С. Опалення та вентиляція дитячого садка на 140 місць в м. Києві 2009 р.
28. Ісаєнко Світлана Анатоліївна Ратушняк Г. С. Системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання ресторану «Поділля» у
м. Київ
2010 р.
29. Почтовенко Віктор Володимирович Коц І. В. Торгово-розважальний центр та туристичний готель у м. Вінниці по вул. Пушкіна. Частина ІІІ. Вдосконалення системи опалення 2010 р.
30. Кирилова Ірина Олексіївна Коц І. В. Устаткування для імпульсного баротермічного просочення будівельних матеріалів 2010 р.
31. Бадьора Наталя Петрівна Коц І. В. Технологія та устаткування для імпульсного нагнітання сумішей в грунт основ фундаментів 2011 р.
32. Кулик Олеся Петрівна Ратушняк Г. С. Енергоефективні інженерні мережі 9-ти поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями. Частина ІІ. Системи газопостачання і вентиляції 2011 р.
33. Рак Надія Василівна Ратушняк Г. С. Розробка системи опалення з використанням котлів індуктивного нагріву для навчального корпусу №6 Вінницького національного технічного університету 2011 р.
34. Цюй Сяолань Джеджула В.В. Опалення та вентиляція навчального корпусу університета в м. Тай Юань в Китаї 2011 р.
35. Пісоцька Тетяна Петрівна Ратушняк Г. С. Газопостачання житлового району м.Дніпропетровськ 2011 р.
36. Задорожна Анна Андріївна Коц І. В. Підвищення ефективності устаткування для інтенсифікації процесу сушіння у киплячому шарі сипучих будівельних матеріалів 2012 р.
37. Марущак Ірина Андріївна Коц І. В. Енергоефективне технологічне устаткування для інтенсифікації сушіння деревних матеріалів 2012 р.
38. Стеблюк Олександра Вікторівна Ратушняк Г. С. Зниження рівня енергозатрат промислової будівлі у м. Ладижин у системах опалення та вентиляції за рахунок використання теплових завіс та тепло утилізаторів 2012 р.
39. Токайчук Юлія Володимирівна Ратушняк Г. С. Енергозберігаючі технології з використанням рекуперації теплоти вентиляційних викидів в системі вентиляції та система опалення  торгово-офісного центру в м. Вінниця 2012 р.
40. Павлюк Олександра
Ігорівна
Коц І. В. Створення ефективної технології утилізації твердих побутових відходів на основі піролізу 2013 р.
41. Драган Денис
Юрійович
Коц І .В. Оптимізація конструктивних і режимних параметрів системи створення мікроклімату в будинку котеджного типу на основі застосування альтернативних джерел енергії 2013 р.
42. Луценко Людмила
Дмиртрівна
Пономарчук І. А. Ресурсо та енергоефективні технології у системах вентиляції та опалення 4-поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями у м. Іллінці 2013 р.
43. Кощеєв Іван
Миколайович
Ратушняк Г. С. Біогазові установки з альтернативними джерелами термостабілізації процесу ферментації в біореакторі 2013 р.
44. Савчук Святослав
Володимирович
Джеджула В.В. Підвищення енергоефективності будівель із високим ступенем скління фасадів 2013 р.

: на початок :

Аспірантура та підготовка кандидатів наук

          Підготовка аспірантів ведеться за спеціальностями 05.23.05 - "Будівельні матеріали та вироби", 05.23.08 - "Технологія та організація промислового та цивільного будівництва" та 05.14.06 - "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика".

Теми докторських та кандидатських дисертацій, що захищені співробітниками кафедри:

ПІБ співробітника Тема дисертації Рік захисту
Ратушняк Георгій Сергійович Гідролого-кліматичні умови гідромеліорації в Бурятії 1975 р.
Власенко Анатолій Миколайович Створення обладнання для плазменного руйнування з/б конструкцій 1990 р.
Риндюк Володимир Іванович Математичне моделювання нестаціонарної теплопровідності в задачах термообробки і фазових перетворень 1992 р.
Коц Іван Васильович Розробка та дослідження гідравлічних приводів керованих клапанами-пульсаторами для ударних та ударно-вібраційних вузлів гірничих машин 1995 р.
Пономарчук Ігор Анатолійович Розробка та дослідження приводу гідротранспортуючої машини 1996 р.
Панкевич Ольга Дмитрівна Розробка моделі та автоматизованої системи підтримки прийняття рішень при діагностуванні тріщин цегляних конструкцій будівель 2002 р.
Титко Олег Васильович Основні фактори роботи фундаментів з групи взаємозалежних паль різної довжини при дії вертикальних навантажень 2003 р.
Шаманський Сергій Йосипович Оптимізація інформаційно-вимірювальних систем у мережах водопостачання 2005 р.
Слободян Наталя Михайлівна Ущільнення бетонної суміші адаптивним при вантаженням при формуванні декоративних дрібно штучних стінових виробів 2006 р.
Джеджула В’ячеслав Васильович Обґрунтування параметрів обладнання для виробництва біогазу при утилізації органічних відходів сільськогосподарських підприємств 2007 р.
Петрусь Віталій Володимирович Гідроімпульсний привод мембранного насосного агрегату для перекачування високов’язких, агресивних та абразивовмісних середовищ 2010 р.
Анохіна Катерина Володимирівна Механізм та кінетика біоконверсії відходів тваринного походження 2012 р.
Джеджула В’ячеслав Васильович Організаційно-економічний механізм енергозбереження промислових підприємств 2015 р.

Аспіранти та здобувачі кафедри, які працюють над написанням кандидатських дисертацій:

ПІБ Науковий керівник Тема кандидатської дисертації

Аспіранти

Ободянська Ольга Ігорівна Ратушняк Г. С. Обґрунтування організаційно-технологічного забезпечення експлуатаційної надійності та довговічності споруд зовнішніх загальнорозподільних мереж
Бадьора Наталя Петрівна Коц І. В. Технологія гідроімпульсного ін"єктування основ та фундаментів
Степанковський Роман Володимирович Ратушняк Г. С. Енергоефективні методи і засоби регулювання аеродинамічних потоків в трубопровідних системах
Сторожук Сергій Болеславович Коц І. В. Розробка технології ущільнення бетонної суміші на віброплощадках із імпульсною формою коливань
Колісник Олена Петрівна Коц І. В. Технологія тепловологісної обробки спеціальних бетонних виробів
Кощеєв Іван
Миколайович
Ратушняк Г. С. Біогазові установки з альтернативними джерелами термостабілізації процесу ферментації в біореакторі
Поліщук Марина Володимирівна Ратушняк Г. С. Забезпечення експлуатаційної надійності та довговічності споруд зовнішніх мереж теплопостачання
Здобувачі наукового ступеня
Вовк Тетяна Юріївна Ратушняк Г. С. Розробка інформаційно-вимірювальних систем в мережах газопостачання
Григоренко Інна Василівна Коц І. В. Діагностування ювелірних виробів на основі золота

: на початок :

Докторантура

          Над підготовкою докторської дисертації працює професор кафедри ІСБ, професор Коц І. В. Тема дисертації "Науково-технічні основи створення потужних віброживильників та грохотів із гідравлічними і пневматичними приводами" (спеціальність 05.05.06 – Гірничі машини).

: на початок :

Наукова тематика

          В рамках наукового напрямку кафедри на протязі останніх років виконувалося 1 держбюджетна та 3 госпдоговірні роботи, обсяг яких складав 98,25 тис. грн.:
          - 82-Д-251 "Наукові основи розробки екологічно чистих систем біоконверсії відходів тваринницького виробництва" (01.01.2002 – 31.12.2004). В ході виконання цієї роботи визначені закономірності теплообміну та гідродинаміки в елементах підсистем біореактора, які виявлені в результаті теоретичних та експериментальних досліджень робочих процесів; проведено ідентифікацію систем біоконверсії із застосуванням інтелектуальних технологій.
            - 93К1 "Ресурсо- та природозберігаючі системи, устаткування і пристрої для систем теплогазопостачання та вентиляції" (з 2010 року)

          Починаючи з 1993 року на кафедрі виконувались такі науково-дослідні роботи:

№ г/д теми Назва Керівник Джерело фінансування
9302 Розробка та дослідження теплогенераторів аеродинамічного типу для комбінатів комунальних підприємств Коц І. В. Державний Комітет будівництва, архітектури та житлової політики
9305 Розробка та дослідження основних параметрів перетворювачів катодного захисту підземних магістральних газопроводів Коц І. В. ВАТ "Вінницягаз"
9306 Розробка та дослідження нових конструкцій анодних заземлювачів Коц І. В. ВАТ "Вінницягаз"
9308 Розробка спеціального обладнання для сушіння рослинної та іншої сировини Коц І. В. ПФГ "Ядівод"
9309 Розробка та дослідження гідродинамічної установки для диспергування полімерно-бітумних сумішей Коц І. В. НВЦ "Композит'
9310 Розробка та дослідження основних параметрів перетворювачів катодного захисту підземних магістральних газопроводів на базі використання тороїдальних трансформаторів Коц І. В. ВАТ "Вінницягаз"
9311 Установка для приготування бітумних емульсій Коц І. В. НВЦ "Композит"
9315 Розробка та дослідження нових конструкцій гідроприводних віброплощадок із імпульсною формою коливань для приготування бетонних сумішей Коц І. В. ТОВ "Грань"
9316 Розробка та дослідження імпульсно-дощувального апарату Коц І. В. ТОВ "Спецсантехмонтаж"
9317 Розробка та дослідження перетворювачів катодного захисту підземних магістральних газопроводів Коц І. В. ВАТ "Вінницягаз"
9318 Розробка піролізатора для утилізації малотоксичних та інших відходів Ратушняк Г. С. ДЗЗУ ІЕЗ ім. Патона
9319 Уточнення коефіцієнтів динамічності в залежності від параметрів транспортних засобів  та швидкості руху при проїзді покриття з нерівностями для розробки рекомендацій з забезпечення експлуатаційної надійності конструкцій нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг України Коц І. В. Національний транспортний університет

: на початок :