НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

До уваги:

     кафедра інженерних систем у будівництві
    Кафедру   інженерних    систем    у   будівництві   очолює   к.т.н,   професор  

Г. С. Ратушняк.

    Кафедра    ІСБ    готує    фахівців   зі    спеціальності   192  "Будівництво  та  цивільна  інженерія"   за  напрямком  "Енергоефективні  системи  створення мікроклімату будівель".
 
Потреба у фахівцях такого напрямку зумовлена реаліями соціально-економічних трансформаційних процесів в Україні, а саме: активним та необхідним в розрізі сьогодення впровадженням енергоефективних та енергоощадних технологій в будівництві, швидким зростанням чисельності підприємств різних форм власності та організації виробництва, зростанням обсягів житлового будівництва.
 

Склад:

Завідувач кафедри,
Ратушняк Георгій Сергійович (докладно)


 • доцент: 10
 • завідувач лабораторією: 1
 • інженер 2-ї категорії: 3
 • провідний інженер: 1
 • професор: 3
 • старший лаборант: 1

Публікації (з репозиторіїв університету):

 • Монографії : 23
 • Тези доповідей : 199
 • Статті : 316
 • Книги : 3
 • Патенти : 159
 • Реферати : 1

 • Методичні вказівки : 3
 • Навчальні посібники : 9
 • Лекції : 8
 • Силабуси : 2
 • Підручники : 2
 • Навчально-методичні посібники : 1
 • Практикум : 1
 • Робочі плани : 4
 • Переліки питань, тестові завдання для підсумкового контролю знань, умінь та навичок студентів (залік, іспит) : 1
 • Переліки питань, тестові завдання для поточного, модульного контролю знань : 2
 • Пакети завдань та тестів ККР : 1
 • Випускові роботи : 20

Hовини:

Фото
опублік. Буда Антоніна Героніївна

Для викладачів секції інженерної та комп’ютерної графіки,
що  розробляють нові робочі програми дисциплін   
 

Фото
опублік. Слободянюк Олена Валеріївна


ВІТАЄМО!
ПЕРЕМОЖЦІ ПЕРШОГО ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ:
1 місце – Попов Богдан (1 АКІТ 19б); 
2 місце – Олійник Денис (1 ПМ 20б), 
Кравчук Костянтин (2 БЦІ 20б); 
3 місце – Джига Євген (2 БЦІ 20 б),
Соколовський Максим (1 ПМ 20б),
Гріша Даніїл (2 СП 20б). 
Бажаємо успіхів та гідного представлення нашого університету в другому турі ...

Фото
опублік. Слободянюк Олена Валеріївна


КАФЕДРА ІСБ, СЕКЦІЯ ІКГ запрошує студентів 1, 2 курсів ВНТУ прийняти участь у першому турі всеукраїнської студентської олімпіади з НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, який відбудеться 5 січня 2021 р. о 15.00 в аудиторії 3203, 3204, 3206.
З собою необхідно мати: 3 листи (формат А3), креслярський інструмент, конверт, запрошення, медичну маску.
Електронна пошта:kafedraga@ukr.net
 

Інформація:

 Наші координати:
          Поштова адреса: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, корпус 3
              (вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 7), ауд. 3313.